Sluit navigatie
Open navigatie

Wat is Buurt m/v?

Buurt m/v helpt kwetsbare bewoners die om welke reden dan ook onvoldoende zelfredzaam zijn en in een sociaal isolement terecht zijn gekomen. Buurt m/v ondersteunt deelnemers bij het oplossen van problemen die een plezierig zelfstandig leven in de weg staan en leert deelnemers om zelf regie over hun eigen leven te nemen. De buurtmannen en –vrouwen ondersteunen hen in al de facetten van het dagelijks bestaan op basis van ‘voordoen, samen doen, zelf doen’. Dit doen zij door hen praktisch te ondersteunen bij het opbouwen van een sociaal netwerk in de wijk en te ondersteunen bij zaken als het huishouden, huisvesting en de financiële administratie. Ze wijzen de weg richting (vrijwilligers)werk, maar gaan als dat nodig is ook mee naar een arts. Naast praktische hulp signaleert Buurt m/v een mogelijk dreigende terugval, zodat daar snel op gereageerd en geacteerd kan worden.
 
Omdat buurtmannen en –vrouwen dichtbij de belevingswereld van de deelnemers staan, vindt ondersteuning plaats op basis van gelijkwaardigheid.
 
Het mes snijdt bij Buurt m/v aan twee kanten. De buurtvrouwen en -mannen waren tot hun aanstelling aangewezen op een bijstandsuitkering en krijgen als medewerker van Buurt m/v een regulier arbeidscontract aangeboden. Dit is een opstapbaan waarmee weer werkritme en werkervaring wordt opgedaan. Hierdoor worden hun kansen op de arbeidsmarkt groter en krijgen ze meer aanzien in hun woonomgeving. De medewerkers worden intensief getraind, gecoacht en geholpen bij het organiseren van hun werk, maar ook met het combineren van werk met hun privéleven.
Momenteel is Buurt m/v actief in Dordrecht, de BAR gemeenten, Westvoorne, Hellevoetsluis en Brielle, en in Leidschendam-Voorburg. 

Hannan El Garmouhi

Algemeen directeur

06-40945387

Linda de Winter

Teammanager

06-10164356

Hilde Braam

Casemanager

06 22 49 3374

Feedback

.

Dáárom Antes

Jarenlange ervaring, sinds 1910

Veel vestigingen, ook bij u in de buurt

Snel weten waar je aan toe bent, bekijk de wachttijden

Veel kennis, veel experts in huis

Vergoed door de zorgverzekeraar

Informatiepakket binnen enkele werkdagen in huis