Sluit navigatie
Open navigatie

"Iedereen is anders en daarom krijgt u bij Antes zorg die op u is afgestemd."

Locaties in Poortugaal

Ons postadres is:

Postbus 8549
3009 AM Rotterdam
 

 • Poortugaal terrein - Het Kantoor

  Albrandswaardsedijk 74

  3172 AA , Poortugaal

  T: 088 - 357 07 00

  Openingstijden:

  Maandag t/m vrijdag: 08.30 - 17.00 uur

  Bij overlast

  Ervaart u overlast of heeft u een dringende vraag of klacht? Dan kunt u 24 uur per dag bellen naar nummer 088-357 07 00. Is er sprake van acute dreiging of gevaar, belt u dan altijd met 112.

  Klankbordgroep omwonenden Poortugaal

  Antes hecht belang aan goed contact met de buren. De locatie Poortugaal heeft dit onder andere vorm gegeven in een klankbordgroep omwonenden. Deze groep komt geregeld bij elkaar met een vertegenwoordiging van Antes, gemeente en politie. Zij bespreken nieuwe ontwikkelingen in de wijk en bij Antes, nemen de naleving van afspraken door en bespreken eventuele gemelde klachten of overlast. Ook worden vanuit deze groep bijeenkomsten als de jaarlijkse burendag georganiseerd. Vanuit de klankbordgroep zijn ook sub-klankbordgroepen actief. Zij behandelen een specifiek onderwerp. Zoals bijvoorbeeld de nieuwbouw die op de locatie plaatsvindt. Bent u een omwonende van de locatie Poortugaal? Wilt u ook meedenken? U bent van harte welkom om aan te sluiten bij de klankbordgroep.
  Wilt u hier meer over weten, neem dan gerust contact op met het secretariaat via j.roodnat@antesgroep.nl.

 • Kliniek V (High Intensive Care) Poortugaal

  Albrandswaardsedijk 74

  3172 AA, Poortugaal

  T: 088 - 357 0700

  F: 088 - 230 5700

  Openingstijden:

  24 uur per dag, 7 dagen per week

   

  Bezoektijden

  Maandag t/m zondag: 14.30 - 15.45 uur en 18.30 - 20.00 uur

  Crisisinterventie, diagnostiek en kortdurende behandeling voor volwassenen met ernstige psychiatrisch problemen.

 • Loodds in Poortugaal (Loodds 1 en 2 zijn in Kliniek A en Loodds 3 is in Kliniek B)

  Dag- en deeltijdbehandeling, Kliniek

  Albrandswaardsedijk 74

  3172 AA, Poortugaal

  T: 088 - 357 07 00

  F: 088 - 230 57 00

  Openingstijden:

  Kliniek

  24 uur per dag, 7 dagen per week

  Loodds is een behandelafdeling voor mensen waarbij de psychiatrische behandeling wordt bemoeilijkt omdat er tevens sprake is van een verslaving. Dit noemen we dubbele diagnose.

  Bezoektijden:

  Elke dag van 18.30 - 19.30 uur
  En op woensdag, zaterdag en zondag van 13.30 - 15.15 uur

  Dag- en Deeltijdbehandeling

  De Loodds biedt dag- en deeltijdbehandeling aan. Het is een combinatie van (enkele dagen) behandeling overdag en 's avonds naar huis.

  Aanmelden

 • Kliniek B in Poortugaal

  Kliniek, Polikliniek

  Albrandswaardsedijk 74

  3172 AA, Poortugaal

  T: 088 - 357 07 00

  Openingstijden:

  Kliniek

  24 uur per dag, 7 dagen per week

  Polikliniek

  Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.30 tot 16.30 uur
   

  Voor cliënten met (langdurende) psychotische decompensaties en gedrags- en/of persoonlijkheidsproblematiek. Ook verslavingsproblematiek kan een rol spelen. Cliënten hebben psychische en/of sociale handicaps. In Kliniek B is ook een afdeling SGLVG (opname, behandeling en resocialisatie).
  De polikliniek biedt behandeling aan voor cliënten met meervoudige complexe psychiatrische problematiek in combinatie met een verstandelijke beperking.

 • Kliniek A in Poortugaal

  Kliniek

  Albrandswaardsedijk 74

  3172 AA, Poortugaal

  Openingstijden:

  24 uur per dag, 7 dagen per week

  Bezoektijden

  Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 18.30 - 19.30 uur

  Woensdag, zaterdag en zondag: 13.45 - 15.15 uur


  Kliniek A richt zich op de klinische behandeling van mensen met een psychotische stoornis. We bieden algemene opname aan wanneer stabilisatie nodig is. En we bieden klinische behandeling bij zowel een vroege psychose als een gevorderde psychose. Een klinische opname bij Kliniek A maakt onderdeel uit van ons behandelprogramma psychotische stoornissen.

  De Spoedeisende Hulp Psychiatrie (SEHP) 

  De SEHP is een 24-uurs polikliniek, waar mensen op basis van een telefonische verwijzing dag en nacht terechtkunnen voor acute hulp. In de SEHP wordt nagegaan welke psychiatrische hulp nodig is, waar en door wie die hulp verleend kan worden, en hoe snel dat moet gebeuren.

  Bezoektijden: maandag t/m zondag van 14.00 tot 15.30 uur en 18.30 uur tot 20.30 uur.

  Telefoonnummer: 088 - 357 07 30

 • Kliniek U in Poortugaal

  Langdurige zorg

  Albrandswaardsedijk 74

  3172 AA, Poortugaal

  T: 088 - 357 07 00

  F: 088 - 230 57 00

  Openingstijden:

  24 uur per dag, 7 dagen per week

  Bezoektijden:

  Elke dag van 18.30 - 19.30 uur

  En op woensdag, zaterdag en zondag van 13.30 -15.30 uur  

  Kliniek U biedt klinische behandeling aan cliënten met psychiatrische problematiek in combinatie met ernstige gedragsproblematiek en eventueel verslavingsproblematiek. De afdeling is gesloten of besloten, omdat een groot deel van de cliënten hier gedwongen is opgenomen. Het verblijf in Kliniek U is gericht op het stabiliseren van de problemen, op herstel en re-integratie. De behandeltrajecten zijn langdurend. De cliënten worden intensief behandeld en ondersteund. Naast het team van behandelaren, zijn ook activiteitenbegeleiders betrokken bij de cliënten. Zij zorgen voor een zinvolle dagbesteding, activering, trainingen en recreatie. Het terug krijgen van grip op het eigen leven is hierbij het uitgangspunt. U komt in aanmerking voor verblijf in Kliniek U als u een ZZP B7 of 16 ZZP B5 indicatie heeft.

 • Gedifferentieerd wonen Poortugaal

  Wonen

  Albrandswaardsedijk 74

  3172 AA, Poortugaal

  T: 088 - 357 07 00

  F: 088 - 230 57 00

  Gedifferentieerd Wonen is een verzamelnaam voor de Trainingshuizen, Bungalows, Sociowoningen en BW Albrandswaard in Poortugaal. In de diverse Trainingshuizen zijn kamers gecreëerd voor zes cliënten die werken aan het vergroten van hun zelfredzaamheid met 24-uursbegeleiding. We hebben de Trainingshuizen onderscheiden in diverse doelgroepen zodat iedere cliënt de zorg en behandeling krijgt die noodzakelijk is. Samen met de cliënten werken we aan hun hersteldoelen, gericht op dagbesteding, psychische en lichamelijke gezondheid, gezond steunsysteem en doorstroming naar een passende woonvorm. Toewerkend naar een passende woonvorm is doorstroming naar een sociowoning (vierpersoons-huishoudens) en bungalow (eenpersoonshuishoudens) mogelijk. Cliënten worden hier steeds meer verantwoordelijk gemaakt voor hun eigen welzijn. BW Albrandswaard bestaat uit zes bedden. Cliënten hebben hiervoor een WMO indicatie van de gemeente ontvangen. Samen met de gemeente zijn er doelen opgesteld om tijdens het verblijf aan te werken.

 • Werk- en activeringscentrum (WAC) In Poortugaal

  Dagbesteding en werk

  Albrandswaardsedijk 74

  3172 AA, Poortugaal

  T: 088 - 357 07 00

  F: 088 - 230 57 00

  Openingstijden:

  Maandag t/m vrijdag: 08.00 uur - 16.30 uur

  Activiteiten:

  Lichte industrie Houtbewerking Fietsherstel Boekenservice
  Printshop
  Koken
  Educatie
  Kringloopwinkel
  Kas/Bloemisterij/Papier prikken
  Sport/zwemmen
  Milieustraat
  Buitenprojecten :
  Intratuin
  Groen Verbindt (Hoogvliet)
  Sportclub Feyenoord
  Papier/ karton ophalen

  2 activiteiten zalen (creatief)
   

 • FACT Team Albrandswaard

  FACT teams

  Albrandswaardsedijk 74

  3172 AA, Poortugaal

  T: 088 - 357 07 22

  F: 088 - 230 57 00

  FACT Albrandswaard biedt langdurige opvang aan patiënten met chronische (complexe) psychiatrische problematiek eventueel in combinatie met verslavingsproblematiek en persoonlijkheidsproblematiek. FACT team Albrandswaard heeft patiënten woonachtig in de regio Albrandswaard e.o. (Albrandswaard, Hoogvliet, Pernis, Barendrecht).

 • Afdeling Forensische Zorg (AFZ) - Poortugaal

  Forensische zorg

  Albrandswaardsedijk 74

  3172 AA, Poortugaal

  T: Forensisch zorgloket: 088 - 357 07 00

 • Kliniek V, Forensische verslavingskliniek (FVK) Poortugaal

  Forensische zorg

  Albrandswaardsedijk 74

  3172 AA, Poortugaal

  T: 088 - 357 07 75

Feedback

.

Dáárom Antes

Jarenlange ervaring, sinds 1910

Veel vestigingen, ook bij u in de buurt

Snel weten waar je aan toe bent, bekijk de wachttijden

Veel kennis, veel experts in huis

Vergoed door de zorgverzekeraar

We kijken naar uw mogelijkheden