Sluit navigatie
Open navigatie

"Iedereen is anders en daarom krijgt u bij Antes zorg die op u is afgestemd."

Rechten en plichten

Als u bij ons onder behandeling komt, heeft u een aantal rechten. Zoals het recht informatie. Of dat u toestemming moet geven voor uw behandeling. Of hoe we met uw gegevens omgaan. Ook heeft u een aantal plichten.

Uw rechten en plichten staan in verschillende wetten:

  • De wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst: hierin staan uw rechten en plichten beschreven en die van uw behandelaars.
  • De wet Bijzonder Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen: hierin staat wat mag en niet mag wanneer u gedwongen opgenomen wordt.
  • De wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg: hierin staat bijvoorbeeld wat uw rechten zijn wanneer u van mening verschilt met uw behandelaar. Of wat u kunt doen wanneer u een klacht heeft.
     

Rechten en plichten

Inloggen op uw persoonlijke pagina

Wij bieden een deel van onze behandeling online aan.
 

Hier kunt u inloggen op uw persoonlijke pagina. Heeft u nog geen persoonlijke pagina? Ga naar uw behandelaar voor meer informatie.
 

Feedback

.

Dáárom Antes

Jarenlange ervaring, sinds 1910

Veel vestigingen, ook bij u in de buurt

Snel weten waar je aan toe bent, bekijk de wachttijden

Veel kennis, veel experts in huis

Vergoed door de zorgverzekeraar

We kijken naar uw mogelijkheden