Sluit navigatie
Open navigatie

"Iedereen is anders en daarom krijgt u bij Antes zorg die op u is afgestemd."

Einde behandeling

Meestal eindigt de behandeling of opname in overleg met u. Heel soms doen we dit terwijl u dit niet wilt. Er moet dan wel een goede reden zijn. Hiervoor gelden strenge regels, die uw behandelaar u dan uitlegt.

We kunnen u tegen uw wil ontslaan wanneer:

  • Er geen reden meer is voor opname.
  • Als u de behandeling weigert of zich niet aan de afspraken houdt.
  • Als u onze huisregels ernstig overtreedt.

Wilt u niet met ontslag, dan kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie. De patiëntenvertrouwenspersoon kan u daarbij helpen.
 

Feedback

.

Dáárom Antes

Jarenlange ervaring, sinds 1910

Veel vestigingen, ook bij u in de buurt

Snel weten waar je aan toe bent, bekijk de wachttijden

Veel kennis, veel experts in huis

Vergoed door de zorgverzekeraar

We kijken naar uw mogelijkheden