Sluit navigatie
Open navigatie

"Iedereen is anders en daarom krijgt u bij Antes zorg die op u is afgestemd."

Overige rechten

Privacy

U heeft recht op privacy. Dit betekent dat u alleen mag zijn als u dat wilt. Ook met andere cliënten of bezoek. Wel verwachten we dat u zich houdt aan de regels van de afdeling. Of de afspraken die met u zijn gemaakt.  

Bewegingsvrijheid

U mag gaan en staan waar u dat wilt. Soms maken we daarover afspraken met u. Dat doen we als dat beter is voor uw gezondheid of die van anderen.  

Contact met anderen

Natuurlijk mag u contact hebben met andere mensen. U kunt post versturen en ontvangen, telefoneren en bezoek ontvangen. U hebt ook recht op intimiteit en seksualiteit. Wilt u wel rekening houden met andere mensen? Soms beperken we uw recht op contact met anderen. U krijgt dan deze afspraken op papier en we zetten dit in uw behandelplan.

U kunt altijd contact opnemen met:

  • de patiëntenvertrouwenspersoon
  • de geneesheer-directeur
  • de klachtencommissie
  • uw advocaat
  • de officier van justitie
  • de inspectie voor de gezondheidszorg

Inspecteur voor de Gezondheidszorg
Postbus 2680
3500 GR Utrecht
meldpunt@igz.nl
088 120 50 00

Officier van justitie/rechter
Postbus 50956
3007 BT Rotterdam
Bezoekadres: Wilhelminaplein 100-125, Rotterdam
088 6992100

Feedback

.

Dáárom Antes

Jarenlange ervaring, sinds 1910

Veel vestigingen, ook bij u in de buurt

Snel weten waar je aan toe bent, bekijk de wachttijden

Veel kennis, veel experts in huis

Vergoed door de zorgverzekeraar

We kijken naar uw mogelijkheden