Sluit navigatie
Open navigatie

"Iedereen is anders en daarom krijgt u bij Antes zorg die op u is afgestemd."

Bescherming van uw privacy

Alle medewerkers van Antes hebben een geheimhoudingsplicht:

  • Uw behandelaar geeft alleen informatie over u aan medewerkers die direct bij uw behandeling betrokken zijn. Anders vraagt hij uw toestemming.
  • Ook zeggen wij niet dat u onder behandeling of opgenomen bent.
  • Verder informeren we uw huisarts en degene die u doorverwezen heeft. Wilt u dit niet? Zeg dit dan direct bij het begin van de behandeling.
  • Bent u gedwongen opgenomen? Dan zijn er aparte regels over het informeren van anderen. Meer informatie leest u bij gedwongen opname.

Uw behandelaar geeft alleen informatie over u aan mensen die direct bij uw behandeling zijn betrokken. Anders vraagt hij uw toestemming. Ook zeggen wij niet dat u onder behandeling of opgenomen bent.
 

Uitzonderingen

Soms geven we wel informatie aan ander mensen zonder uw toestemming:

  • Als u wilsonbekwaam bent verklaard. Dat wil zeggen dat u niet meer in staat bent om zelf goede beslissingen te nemen. In dat geval geven we informatie aan uw vertegenwoordiger.
  • Wanneer uw veiligheid of die van anderen in gevaar komt, mag uw hulpverlener hier niet over zwijgen.
  • Antes is verplicht om een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te gebruiken. Dat betekent dat wij bij (vermoedens van) huiselijk geweld of kindermishandeling een melding kunnen maken.

Feedback

.

Dáárom Antes

Jarenlange ervaring, sinds 1910

Veel vestigingen, ook bij u in de buurt

Snel weten waar je aan toe bent, bekijk de wachttijden

Veel kennis, veel experts in huis

Vergoed door de zorgverzekeraar

We kijken naar uw mogelijkheden