Sluit navigatie
Open navigatie

"Iedereen is anders en daarom krijgt u bij Antes zorg die op u is afgestemd."

Vrijwillige en gedwongen opname

We mogen iemand niet zo maar gedwongen opnemen. Daarom zijn er strenge regels. Daarin staat wat wel of niet mag.

Gedwongen behandeling

Soms is een gedwongen behandeling noodzakelijk als uiterst redmiddel. Vanaf 1 januari 2020 geldt dan de Wet verplichte ggz (Wvggz). Meer hierover lees je op parnassiagroep.nl. Dit is de opvolger van de Wet Bopz. Voor patiënten die voor 1 januari worden behandeld met een IBS/RM (Wet Bopz) geldt een overgangsregeling. In onze folder Gedwongen opgenomen, welke rechten en plichten heb ik dan vind je de BOPZ-regeling. In onderstaande folders vind je de Wvggz-regeling:

Inloggen op uw persoonlijke pagina

Wij bieden een deel van onze behandeling online aan.
 

Hier kunt u inloggen op uw persoonlijke pagina. Heeft u nog geen persoonlijke pagina? Ga naar uw behandelaar voor meer informatie.
 

Feedback

.

Dáárom Antes

Jarenlange ervaring, sinds 1910

Veel vestigingen, ook bij u in de buurt

Snel weten waar je aan toe bent, bekijk de wachttijden

Veel kennis, veel experts in huis

Vergoed door de zorgverzekeraar

We kijken naar uw mogelijkheden