Go to top

Hulp nodig?

Contact

Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Disclaimer

Aangeboden informatie
De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Er wordt naar gestreefd de informatie up-to-date te houden. Antes is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend of er kan geen aanspraak op worden gemaakt.

Gebruik informatie
Antes kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze site, of het zonder doktersadvies wijzigen, stoppen of aanpassen van een behandeling. Informatie op deze website kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling bij een arts.

Copyright
Alle rechten voorbehouden. Niets uit de inhoud van de internetsite www.antesgroep.nl mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Antes, tenzij expliciet anders kenbaar gemaakt.
Voor overname van informatie van de internetsite www.antesgroep.nl moet u contact opnemen met de afdeling Communicatie, info@antesgroep.nl.

E-mail
E-mailberichten en bijgevoegde bestanden, afkomstig van Antes , kunnen vertrouwelijk zijn. Als u een bericht per abuis heeft ontvangen, wordt u verzocht de afzender te informeren en het bericht te wissen. Het is niet toegestaan om het bericht, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming te gebruiken of te verspreiden.

Antes is niet aansprakelijkheid wanneer informatie in de e-mail niet correct, onvolledig of niet tijdig overkomt, of wanneer er schade ontstaat ten gevolge van het e-mailbericht.

Antes garandeert niet dat het bericht vrij is van onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computerprogramma’s die worden gebruikt voor elektronische berichten en het overbrengen van virussen.

Externe links
Deze website bevat links naar websites die door andere partijen dan Antes worden aangeboden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. Antes heeft geen zeggenschap over deze websites. Zij is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Foutmeldingen website
Onjuiste informatie of technische storingen kunt u melden bij info@antesgroep.nl.

Gegevens over uw bezoek
Antes meet informatie over uw verblijf op de site. Deze informatie is niet herleidbaar tot de identiteit van u als websitebezoeker. We gebruiken deze gegevens alleen om de effectiviteit van onze website te meten. Wij maken gebruik van niet functionele cookies voor het programma Google Analytics.

Antes behoudt zich het recht voor deze internetdisclaimer zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Wijzigingen worden direct na plaatsing op de internetsite www.antesgroep.nl van kracht.


 

Dáárom Antes:

Lid van:

Feedback
X

Feedback