Sluit navigatie
Open navigatie

"Iedereen is anders en daarom krijgt u bij Antes zorg die op u is afgestemd."

Disclaimer en privacyverklaring

Verantwoordelijke voor deze website

Antes Zorg B.V. (Antes), gevestigd aan Prins Constantijnweg 48, 3066 TA Rotterdam, is verantwoordelijk voor de websites van Antes en haar zorgmerken Sprink en Youz, de daarop aangeboden informatie en de verwerking van door u via de site verstrekte (bijzondere) persoonsgegevens. Hieronder zijn deze verantwoordelijkheden nader uitgewerkt en toegelicht.

Voorbehoud m.b.t. aangeboden informatie

 • De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld door Antes Zorg B.V. en het streven is de informatie up-to-date te houden. Antes is niet aansprakelijk voor enige direct of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend en Antes kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze site, of het zonder doktersadvies wijzigen, stoppen of aanpassen van een behandeling. Informatie op deze website kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling bij een arts.
 • Aan het gebruik van online formulieren, kunnen geen rechten worden ontleend. Pas nadat u daadwerkelijk contact heeft gehad kunt u ervan uitgaan dat wij uw formulier of uw aanmelding correct hebben ontvangen. Wanneer u dringend hulp nodig heeft is online contact geen optie. Neem contact op met uw huisarts of behandelend arts.
 • Gebruik een online vragen formulier uitsluitend voor het stellen van algemene vragen. Vragen over uw persoonlijke situatie behandelen wij niet per e-mail. Als u nog niet in zorg bent kunt u terecht bij uw huisarts die u een verwijsbrief geeft waarmee u zich kunt aanmelden. Als u wel bij ons in zorg bent kunt u met uw vragen terecht bij uw behandelaar.

Bescherming gegevens en privacy

 • Antes verwerkt via de website  de volgende (bijzondere) persoonsgegevens over u omdat u deze gegevens aan ons verstrekt voor door u gewenste communicatie en/of de door u gevraagde dienstverlening (nieuwsbrieven, specifieke informatie, telefonisch contact, volgen (online) training , etc.):
  • Voor- en achternaam 
  • Geslacht
  • Geboortedatum 
  • Geboorteplaats 
  • Adresgegevens 
  • Telefoonnummer
  • Email-adres
  • Andere door u aangeleverde gegevens
 • Indien noodzakelijk verwerken wij via de site ook door u aangeleverde bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn, volgens de wet (AVG), gegevens die extra gevoelig zijn en speciale bescherming behoeven. Het gaat dan met name om gezondheidsgegevens (bijvoorbeeld klachten, verwijsbrief ) Deze gegevens verwerken wij via deze site om een door u gewenste behandeling in gang te kunnen zetten.
 • Het doel van de verwerking van persoonsgegevens via de website is het leveren van de door u gevraagde dienst of informatie (informatie, aanmelding, brochure, volgen (online) training, etc.).
 • Alle verkregen (bijzondere) persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO).
 • Uw gegevens worden door Antes verwerkt in andere systemen dan deze website ten einde de door u gevraagde dienst te kunnen verlenen
 • Uw gegevens worden nooit aan personen of organisaties buiten Antes ter beschikking gesteld zonder uw uitdrukkelijke toestemming.
 • Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. 
 • Antes neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn overeenkomstig de huidige technologische en economisch verantwoorde mogelijkheden, in overeenstemming met de voor de Zorg geldende norm (NEN7510) en opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid.
 • Wij gebruiken een beveiligde verbinding om met uw computer te communiceren. Dit is te herkennen aan het slotje dat zichtbaar is in de adresbalk van uw browser en de letters https:// voor het adres van onze webpagina’s.
 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en/of door ons te laten corrigeren of verwijderen, tenzij er wettelijke bepalingen zijn die dat niet mogelijk maken. Een verzoek daartoe kan in eerste instantie via de site of email worden ingediend. Afhankelijk van de gevraagde actie kan het noodzakelijk zijn om bij Antes langs te komen en/of dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Cookies

Antes gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en vergroten uw gebruiksgemak door bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen te onthouden. Antes maakt ook gebruik van Google Analytics en de bijbehorende cookies om daarmee het gebruik van haar website te kunnen monitoren en de website te optimaliseren. Hiervoor wordt  alleen anonieme  informatie gebruikt. Google Analytics is door Antes conform deze aanbevelingen van de Autoriteit Persoonsgegevens ingesteld. 

Direct bij het openen van onze site dient u aan te geven of u de verschillende soorten cookies wel of niet wenst te gebruiken. Ook kunt u uw  internetbrowser zo instellen dat deze geen cookies meer opslaat en na het bezoek aan onze site kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Informatie over cookies in het algemeen vindt u op en via deze webpagina. Specifiek over Google Analytics vindt u op deze pagina meer informatie.

Social Media

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen volgen op sociale netwerken als LinkedIn, Facebook, Twitter en Google+. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van LinkedIn, Facebook, Twitter en Google+ zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van de sociale netwerken (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, YouTube, Google+ en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube en Google+ stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets uit de inhoud van de websites van Antes mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Antes, tenzij expliciet anders kenbaar gemaakt.

Voor overname van informatie van de websites van Antes moet u contact opnemen met de afdeling Communicatie, webmaster@antesgroep.nl.

Externe links

Deze website bevat links naar websites die door andere partijen dan Antes worden aangeboden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. Antes heeft geen zeggenschap over deze websites. Zij is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Foutmeldingen website

Onjuiste informatie of technische storingen kunt u melden bij webmaster@antesgroep.nl.

Antes behoudt zich het recht voor deze internetdisclaimer zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Wijzigingen worden direct na plaatsing op de internetsite www.antesgroep.nl van kracht.

Meer informatie?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem dan contact op met de onafhankelijke Functionaris Gegevensbescherming: Martin van Rijswijk (FG-nummer 000339 Autoriteit Persoonsgegevens)
 

Feedback

.

Dáárom Antes

Jarenlange ervaring, sinds 1910

Veel vestigingen, ook bij u in de buurt

Snel weten waar je aan toe bent, bekijk de wachttijden

Veel kennis, veel experts in huis

Vergoed door de zorgverzekeraar

We kijken naar uw mogelijkheden