Sluit navigatie
Open navigatie

Disclaimer en privacy

Aangeboden informatie

De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Er wordt naar gestreefd de informatie up-to-date te houden. Antes is niet aansprakelijk voor enige direct of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend of er kan geen aanspraak op worden gemaakt.

Gebruik informatie

Antes kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze site, of het zonder doktersadvies wijzigen, stoppen of aanpassen van een behandeling. Informatie op deze website kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling bij een arts.
 

Online gegevens en privacy

 • Wij gebruiken een beveiligde verbinding om met uw computer te communiceren. U bent zelf verantwoordelijk voor de afscherming van uw persoonlijke gegevens op uw computer. Zodat anderen geen toegang krijgen tot uw gegevens.
 • Alle verkregen persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Omdat Antes onder de geestelijke gezondheidszorg valt geldt naast de Wet Bescherming Persoonsgegevens ook de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO).
 • Aan het gebruik van online formulieren, kunnen geen rechten worden ontleend. Pas nadat u daadwerkelijk contact heeft gehad kunt u ervan uitgaan dat wij uw formulier of uw aanmelding correct hebben ontvangen. Wanneer u dringend hulp nodig heeft is online contact geen optie. Neem contact op met uw huisarts of behandelend arts.
 • Gebruik een online vragen formulier uitsluitend voor het stellen van algemene vragen. Vragen over uw persoonlijke situatie behandelen wij niet per e-mail. Daarvoor kunt u terecht bij uw huisarts die u een verwijsbrief geeft waarmee u zich kunt aanmelden.
 • De persoonlijke gegevens die u op deze website invult, worden uitsluitend gebruikt om uw contact af te handelen. Uw gegevens worden nooit aan personen buiten Antes (voor welk doel dan ook) ter beschikking gesteld zonder uw toestemming.

Google analytics

Google analytics levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van zogenaamde ‘behavioural targeting’ waarmee op basis van uw klikgedrag een profiel wordt opgebouwd. Uw surfgedrag blijft anoniem.

 • Google Analytics maakt gebruik van een cookie, dat is een klein bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen.
 • In de privacywetgeving (januari 2015) valt Google Analytics onder de uitzonderingen en mogen Analytics cookies geplaatst worden zonder toestemming vooraf van de gebruiker, mits Analytics op de juiste manier is ingesteld en wordt voldaan aan de plicht om bezoekers van de website hierover te informeren. Dat doen wij op deze pagina.
 • Volgens de Telecomwetgeving die in januari 2015 is aangenomen valt Google Analytics onder de uitzonderingen omdat dit cookie ‘geen of slechts geringe’ inbreuk op de privacy maakt. Daarnaast is het cookie van Google Analytics een ‘first party cookie, dat wil zeggen dat het cookie op uw computer ‘antesgroep.nl’ in de bestandsnaam heeft en dat de gegevens officieel eigendom zijn van Antes en niet van Google. Dit cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden.
 1. Naast de Telecomwet is ook de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Het gebruik van Google Analytics is ook binnen deze wet toegestaan, mits het op de juiste manier is gesteld:
  Er is een bewerkersovereenkomst tussen Antes en Google over de analytics gegevens
 2. IP-adressen worden anoniem gemaakt zodat gegevens nooit naar u of uw IP adres te herleiden zijn.
 3. Het Analytics account van Antes is zo ingesteld dat de informatie niet met anderen gedeeld mag worden.
 4. De bezoeker wordt duidelijk geïnformeerd over het gebruik van Analytics en de mogelijkheid voor een ‘opt-out’.
   

Antes voldoet hiermee aan de wettelijke voorwaarden. Het Analytics cookie blijft 6 maanden geldig.
 

Opt-out voor Google Analytics

Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.
 

Cookiebeleid

Bekijk hier ons cookiebeleid. 

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets uit de inhoud van de internetsite www.antesgroep.nl mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Antes, tenzij expliciet anders kenbaar gemaakt.
Voor overname van informatie van de internetsite www.antesgroep.nl moet u contact opnemen met de afdeling Communicatie, webmaster@antesgroep.nl.

E-mail

E-mailberichten en bijgevoegde bestanden, afkomstig van Antes , kunnen vertrouwelijk zijn. Als u een bericht per abuis heeft ontvangen, wordt u verzocht de afzender te informeren en het bericht te wissen. Het is niet toegestaan om het bericht, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming te gebruiken of te verspreiden.

Antes is niet aansprakelijkheid wanneer informatie in de e-mail niet correct, onvolledig of niet tijdig overkomt, of wanneer er schade ontstaat ten gevolge van het e-mailbericht.

Antes garandeert niet dat het bericht vrij is van onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computerprogramma’s die worden gebruikt voor elektronische berichten en het overbrengen van virussen.

Externe links

Deze website bevat links naar websites die door andere partijen dan Antes worden aangeboden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. Antes heeft geen zeggenschap over deze websites. Zij is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Foutmeldingen website

Onjuiste informatie of technische storingen kunt u melden bij webmaster@antesgroep.nl.

Antes behoudt zich het recht voor deze internetdisclaimer zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Wijzigingen worden direct na plaatsing op de internetsite www.antesgroep.nl van kracht.
 

Feedback

.

Dáárom Antes

Jarenlange ervaring, sinds 1910

Veel vestigingen, ook bij u in de buurt

Snel weten waar je aan toe bent, bekijk de wachttijden

Veel kennis, veel experts in huis

Vergoed door de zorgverzekeraar

Informatiepakket binnen enkele werkdagen in huis