Sluit navigatie
Open navigatie

"Iedereen is anders en daarom krijgt u bij Antes zorg die op u is afgestemd."

Familiebeleid

Antes vindt het belangrijk om familie (en andere naasten) bij de behandeling te betrekken. Bij de behandeling en begeleiding werken familie, patiënt en behandelaar samen. Dit noemen we werken binnen een triade. Voor naasten hebben wij een ehealth module met uitleg over het verloop van de behandeling en de rol die u als naaste kunt hebben. Deze ehealth module is anoniem en gratis. Meer informatie vindt u hier.

Wanneer de cliënt daar bezwaar tegen heeft, zal naar andere manieren gezocht worden om aan de behoefte van naasten tegemoet te komen. Ervaring leert dat in de meeste situaties een vorm van samenwerking tot stand gebracht kan worden.

Waarom samenwerken?
 

Mensen hebben behoefte aan contact met anderen. Familie kent elkaar het beste en is bij elkaar betrokken. Als iemand ziek wordt, raakt dit ook de naasten. Bij een psychiatrische ziekte wordt de familie niet alleen geraakt door betrokkenheid, maar ook doordat de ziekte het directe contact beïnvloedt.

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat samenwerking bijdraagt aan een betere behandeling, een sneller herstel en dat het effect langer aanhoudt. De kans op stressreductie en een grotere tevredenheid bij alle deelnemende partijen neemt toe. Dit uitgangspunt staat beschreven in de modelregeling relatie GGZ-instelling/naastbetrokkenen (2004). Daarnaast wordt momenteel door de GGZ de generieke module samenwerking en ondersteuning naastbetrokkenen gemaakt. Hier is Antes actief bij betrokken.
 

Wat willen we bereiken?
 

We willen zoveel mogelijk informatie over de behoeften en de kracht van de patiënt en de familie. Daarbij gaat speciale aandacht uit naar de situatie van de kinderen. Ook willen we weten welke (omgevings)factoren herstel kunnen bevorderen of belemmeren.

Hoe geven we de samenwerking vorm?

We kunnen op verschillende manieren zorgen dat familie bij de behandeling wordt betrokken.

 • In het behandel-, herstel- en participatieplan wordt de rol van en het aanbod van zowel patiënt als familie opgenomen.
 • Familie wordt uitgenodigd als onderdeel van het intakeproces. De contactpersoon van de patiënt staat vermeld in het patiëntendossier.
 • Familie wordt uitgenodigd bij evaluaties en bij belangrijke beslismomenten, zoals bij verandering van de vrijheden of behandelsetting.
 • Familie werkt mee aan het opstellen van het crisispreventieplan.
 • Het behandelplan vermeldt de rol die een naaste speelt in de behandeling en de ondersteuning die de naaste krijgt.
 • Familie-ervaringsdeskundigheid wordt aangeboden aan professionals om zich beter in de positie van de familie te kunnen verplaatsen.
 • De familievertrouwenspersoon is beschikbaar.
 • Er is psycho-educatie over de impact van ziekte op familie.
 • Er is informatie beschikbaar over belangenorganisaties en lotgenotencontacten
 • Er worden spiegelbijeenkomsten georganiseerd met familie. Antes werkt hard aan het implementeren van al deze mogelijkheden voor samenwerking. Niet alles is op elke plek al beschikbaar. Wij nodigen u uit uw feedback te geven om ons zo te helpen bij het werken in de triade.

Bron:

 • Modelregeling relatie GGZ-instelling/naastbetrokkenen
 • Wie zorgt doet mee (Ypsilon)
 • Generieke module samenwerking en ondersteuning naastbetrokkenen (Trimbos, 2015)

Aanmelden voor behandeling

Heeft uw naaste besloten om zijn problemen aan te pakken? Dan kan hij of zij zich direct aanmelden voor behandeling.

We maken dan een afspraak. Na die afspraak weet uw naaste wat er aan de hand is en hoe we kunnen helpen.
 

Feedback

.

Dáárom Antes

Jarenlange ervaring, sinds 1910

Veel vestigingen, ook bij u in de buurt

Snel weten waar je aan toe bent, bekijk de wachttijden

Veel kennis, veel experts in huis

Vergoed door de zorgverzekeraar

We kijken naar uw mogelijkheden