Sluit navigatie
Open navigatie

"Iedereen is anders en daarom krijgt u bij Antes zorg die op u is afgestemd."

Zwangerschap

Uit onderzoek blijkt dat alcohol of drugs schade veroorzaken aan moeder en baby. Daarom is het noodzakelijk dat vrouwen die in verwachting zijn stoppen met het gebruik.
Toch is dat niet altijd even gemakkelijk. Wanneer u moeite heeft om te stoppen met het gebruik van alcohol of drugs tijdens of na de zwangerschap dan kunt u terecht bij het Meldpunt Zwangeren van Antes.

Gebruik en leefstijl

Alcohol en drugs hebben per middel hun eigen schadelijke effecten op een zwangerschap. Het gebruik kan een verhoogd risico geven op een miskraam, vroeggeboorte, doodgeboorte en aangeboren afwijkingen bij het kind. Die risico’s zijn aanwezig voor de gehele duur van de zwangerschap en borstvoedingsperiode.
Daarnaast geldt dat alcohol of drugsgebruik vaak samenhangen met een ongezonde leefstijl. Zo kan het zijn dat u minder goed slaapt, onregelmatig eet, in een sociaal isolement zit of schulden maakt. Door het gebruik van middelen en de ongezonde leefstijl heeft de baby al direct een valse start.

Wat doet het Meldpunt Zwangeren?

Zodra een vrouw wordt aangemeld zal eerst een intakegesprek plaatsvinden. Wij nodigen u en wanneer gewenst uw familieleden uit, voor dit eerste gesprek. In dit gesprek bespreekt u samen met een verpleegkundige uw vragen ten aanzien van uw zwangerschap en middelengebruik.

We bespreken uw lichamelijke en psychische gezondheid, uw sociale situatie en de voorbereiding op uw aanstaande moederschap. Samen met de verpleegkundige stelt u doelen op waar u tijdens uw behandeling aan wilt werken.

Uw behandeling zal hierna van start gaan. U krijgt een behandelaar van het Meldpunt Zwangeren toegewezen die met u samenwerkt.

Behandeling

Afhankelijk van uw doelen zal de behandeling bestaan uit:

  • Gesprekken op onze polikliniek of wanneer noodzakelijk in uw thuissituatie
  • Voorlichting over de effecten van middelengebruik tijdens de zwangerschap en borstvoedingsperiode
  • Inzichtelijk maken welke moeilijke situaties u ervaart om een terugval in middelengebruik te voorkomen.

Eventueel kan de behandeling worden aangevuld met:

  • Gesprekken bij een verslavingsarts
  • Urine controles om uw abstinentie (geen gebruik) aan te tonen
  • Diagnostiek en behandeling van onderliggende psychische klachten.

Soms is er aanvullende hulp nodig om uw doelen te bereiken. Meldpunt Zwangeren werkt samen met verschillende instellingen in de regio. Samen met u bespreken we welke zorgverleners nog meer betrokken dienen te worden.

Vragen, advies of hulp?

Heeft u vragen over alcohol of drugsgebruik en heeft u een kinderwens, bent u zwanger of net bevallen? Neem dan contact op met het Meldpunt Zwangeren. 

Feedback

.

Dáárom Antes

Jarenlange ervaring, sinds 1910

Veel vestigingen, ook bij u in de buurt

Snel weten waar je aan toe bent, bekijk de wachttijden

Veel kennis, veel experts in huis

Vergoed door de zorgverzekeraar

We kijken naar uw mogelijkheden