Sluit navigatie
Open navigatie

"Iedereen is anders en daarom krijgt u bij Antes zorg die op u is afgestemd."

Antes zet in op familiebeleid

12 december 2015

Antes vindt het belangrijk om familie (en andere naasten) bij de behandeling te betrekken. Familie wordt door Antes gezien als een volwaardige partner in de zorg. Daar waar mogelijk wordt bij de behandeling en begeleiding samengewerkt met familie. We werken op deze manier in een triade van patiënt, familie en behandelaar. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat deze werkwijze bijdraagt aan een betere behandeling, een sneller herstel en een langduriger behoud van het effect.

Waarom samenwerken?

Mensen hebben behoefte aan contact met anderen. We zijn betrokken bij elkaar. Onze familie kent ons het beste. Als iemand ziek wordt, raakt dit ook diens naasten. Bij psychiatrische ziekte raakt familie niet alleen van slag door betrokkenheid maar ook doordat de ziekte het directe contact beïnvloedt.

Hoe geven we de samenwerking vorm?

Vanuit de invalshoek van de patiënt nodigen wij familie uit als onderdeel van het intakeproces, het opstellen van een crisispreventieplan, bij evaluaties en bij belangrijke beslismomenten. Verder ondersteunen wij familie door psycho-educatie over de impact van ziekte op familie, verstrekken wij informatie over belangenorganisaties/lotgenotencontacten en worden er spiegelbijeenkomsten georganiseerd met familie. Daarnaast is het Familiecafé een informele ontmoetingsplek waar familie informatie en ervaringen kunnen uitwisselen.

Zie ook:

Feedback

.

Dáárom Antes

Jarenlange ervaring, sinds 1910

Veel vestigingen, ook bij u in de buurt

Snel weten waar je aan toe bent, bekijk de wachttijden

Veel kennis, veel experts in huis

Vergoed door de zorgverzekeraar

We kijken naar uw mogelijkheden