Sluit navigatie
Open navigatie

"Iedereen is anders en daarom krijgt u bij Antes zorg die op u is afgestemd."

Promotie Joris van der Vlugt psychiater Medisch Psychiatrische Unit

Onderzoek naar hoe cognitieve, gedragsmatige en emotionele ontwikkeling verloopt bij kinderen met een te vroeg gesloten schedelnaad (craniosynostosis).

Op 8 maart verdedigt Joris van der Vlugt, psychiater van de Medisch Psychiatrische Unit verbonden aan Antes en het Maasstad Ziekenhuis zijn proefschrift getiteld ‘Craniosynostosis Relationships with Cognitive, Behavioral and Emotional Functioning’. De openbare verdediging van dit proefschrift vindt plaats op 8 maart op Erasmus Universiteit van Rotterdam.

Het doel van dit onderzoek was om te bestuderen hoe de cognitieve, gedragsmatige en emotionele ontwikkeling verloopt bij kinderen met een te vroeg gesloten schedelnaad (craniosynostosis). In eerste instantie is onderzocht of deze kinderen meer cognitieve, gedragsmatige en emotionele problemen hebben dan gezonde kinderen. Uit het onderzoek bleek onder andere dat kinderen met een te vroeg gesloten voorste schedelnaad een hoger percentage zwakbegaafdheid hebben dan gezonde kinderen. Vervolgens zijn de theoretische verklaringsmodellen die deze relatie trachten te verklaren getoetst. Daaruit bleek onder andere dat primaire hersenafwijkingen een rol spelen bij het ontstaan van zwakbegaafdheid bij deze kinderen. Uiteindelijk is het onderzoek in meerdere peer-reviewed artikelen gepubliceerd.

Onderzoek sluit aan bij MPU
Het promotieonderzoek van Joris van der Vlugt sluit goed aan bij zijn werk op de Medisch Psychiatrische Unit van Antes waar regelmatig patiënten worden behandeld met een psychiatrische ontregeling vanuit een lichamelijke ziekte. Op deze afdeling zijn er reeds meerdere onderzoekslijnen opgezet onder andere  naar de voorspelbaarheid van cognitieve problemen bij elektroconvulsietherapie (ECT) en stervensbegeleiding bij EPA-patiënten.

Begeleiding
Het in dit proefschrift beschreven onderzoek is uitgevoerd onder begeleiding van prof. dr. F.C. Verhulst, hoogleraar Kinder- en Jeugdpsychiatrie, en prof. dr. S.E.R. Hovius, hoogleraar Plastische en Reconstructieve Chirurgie. De verdediging vindt plaats op 8 maart om 13.30 uur op de faculteit Woudestein van de Erasmus Universiteit Rotterdam.
 

Aanmelden

U kunt zich bij ons direct online aanmelden voor behandeling. Nadat we uw aanmelding hebben ontvangen, nemen we telefonisch contact op om een eerste afspraak te maken. Binnen 1 dagdeel krijgt u duidelijkheid.

Feedback

.

Dáárom Antes

Jarenlange ervaring, sinds 1910

Veel vestigingen, ook bij u in de buurt

Snel weten waar je aan toe bent, bekijk de wachttijden

Veel kennis, veel experts in huis

Vergoed door de zorgverzekeraar

We kijken naar uw mogelijkheden