Sluit navigatie
Open navigatie

"Iedereen is anders en daarom krijgt u bij Antes zorg die op u is afgestemd."

Samen werken aan bloeiende Learning Communities

Donderdag 5 oktober tekenden Yvonne van Stiphout, lid raad van bestuur Antes en Anky Romeijnders, lid college van bestuur Albeda de samenwerkingsovereenkomst voor de start van Learning Communities.

Door het opzetten van Learning Communities wordt het leren met en van elkaar in een leergemeenschap gestimuleerd. Hierbij worden de leerprocessen van studenten gekoppeld aan het leren van de zorgprofessionals van Antes, specialist op het gebied van psychiatrie en verslaving.

Ervaringen en kennis delen
Binnen de Learning Communities worden studenten geconfronteerd met dilemma’s vanuit de praktijk. De praktijksituaties vormen de basis van de beroepspraktijkvorming en zijn de sturende elementen voor de student, waarbij de zorgprofessionals en de studenten op gelijkwaardige basis ervaringen en kennis delen. Studenten worden gestimuleerd kritisch mee te denken. Zij kijken met een frisse blik naar de wereld van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en dat is erg waardevol. De zorgprofessionals zullen door de andere manier van begeleiden en het teamleren, dat door de aanpak van dit project ontstaat, als vanzelf de eigen deskundigheid bevorderen.

Win-win
Beide organisaties zijn ervan overtuigd dat het project tot een win-win-situatie leidt. De stageplekken zijn gecreëerd voor het project, daar hebben beide organisaties profijt van. De uitstroom in de GGZ is door de toenemende leeftijd van zorgverleners vrij hoog. Dit project is een goede manier om studenten te enthousiasmeren voor de GGZ. De studenten die stage lopen bij Antes zijn voor het grootste deel voormalig studenten VIG (Verzorgenden-IG). Nadat ze deze driejarige niveau 3-opleiding hebben gevolgd zijn ze doorgestroomd naar de Mbo-verpleegkundige niveau 4-opleiding en lopen ze in hun laatste studiejaar drie dagen per week stage bij Antes.

Herstelondersteuning
De focus binnen de Learning Communities ligt op herstelondersteunende zorg. De inzichten rond begeleiding van mensen met psychische problemen zijn de laatste jaren sterk veranderd. Er wordt daardoor veel meer ingezet op preventie en het beter en korter behandelen van patiënten. Opvang bij crisissituaties, zoals een acute psychose, blijft nodig. Maar herstellen doe je het beste in je eigen omgeving met ambulante hulp en een goed netwerk van familie en vrienden.

Zorgpact Rotterdam
Antes en Albeda Zorgcollege werken samen binnen het Zorgpact Rotterdam. Binnen de Learning Communities komen de Zorgpact-thema’s Praktijkgericht leren en Een leven lang leren terug. Learning communities is één van de projecten die bijdragen aan de kennisverzameling van het Zorgpact. Binnen het Zorgpact werken de gemeente en Rotterdamse zorg- en onderwijsinstellingen samen om zorgmedewerkers op te leiden voor de toekomst.

Fotobijschrift: Anky Romeijnders (midden links) en Yvonne van Stiphout (midden rechts) en twee studenten
 

Feedback

.

Dáárom Antes

Jarenlange ervaring, sinds 1910

Veel vestigingen, ook bij u in de buurt

Snel weten waar je aan toe bent, bekijk de wachttijden

Veel kennis, veel experts in huis

Vergoed door de zorgverzekeraar

We kijken naar uw mogelijkheden