Sluit navigatie
Open navigatie

"Iedereen is anders en daarom krijgt u bij Antes zorg die op u is afgestemd."

Kwaliteitsstatuut

Het kwaliteitsstatuut van Antes geldt per 1 januari 2019 en heeft betrekking op de generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet.

Met dit kwaliteitsstatuut borgen wij dat de juiste hulp, op de juiste plaats en door de juiste zorgprofessional, binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk, wordt geleverd.

Het kwaliteitsstatuut beschrijft de wijze waarop wij binnen Antes de integrale zorg voor de individuele cliënt hebben georganiseerd, in het bijzonder de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de betrokken zorgverleners en hun onderlinge verhoudingen. Dit hebben wij zo geregeld dat de autonomie en regie van de cliënt zoveel mogelijk wordt gestimuleerd en de kwaliteit en de doelmatigheid van de zorgverlening inzichtelijk en toetsbaar zijn.

Dit kwaliteitsstatuut is op 13 maart 2019 goedgekeurd door het Zorginstituut Nederland. Het professionele statuut van Antes is een bijlage van het kwaliteitsstatuut.

Kwaliteitsstatuut


Professioneel statuut

Feedback

.

Dáárom Antes

Jarenlange ervaring, sinds 1910

Veel vestigingen, ook bij u in de buurt

Snel weten waar je aan toe bent, bekijk de wachttijden

Veel kennis, veel experts in huis

Vergoed door de zorgverzekeraar

We kijken naar uw mogelijkheden