Sluit navigatie
Open navigatie

"Iedereen is anders en daarom krijgt u bij Antes zorg die op u is afgestemd."

Nicole Hermans benoemd tot nieuwe bestuurder Antes

Nicole Hermans is per 1 januari 2020 benoemd als vicevoorzitter van het bestuur van Antes, onderdeel van Parnassia Groep. Zij heeft een brede ervaring binnen de zorg, vanuit eindverantwoordelijke rollen in onder andere de sectoren VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg), GGZ (geestelijke gezondheidszorg) en VG (verstandelijk gehandicapten). Samen met Marianne van Duijn (voorzitter), Bas Molijn (bestuurder bedrijfsvoering) en Wim van Beek (bestuurder zorg) vormt zij dan het bestuur van Antes.

Marianne van Duijn neemt in juni 2020 afscheid van Antes vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Nicole Hermans volgt haar per 1 juni op als voorzitter.

Marianne van Duijn is sinds 2018 voorzitter van het bestuur van Antes. Voor de fusie van Antes en Bavo Europoort/Parnassia Groep was zij sinds 2009 bestuurder van Bavo Europoort. Marianne van Duijn heeft zich vele jaren ingezet voor de kwetsbare burgers in de regio Rotterdam-Rijnmond. In een periode met veel turbulente (stelsel)wijzigingen in de zorg heeft zij de afgelopen 10 jaar een grote bijdrage geleverd aan de continuïteit van de geestelijke gezondheidszorg in Rotterdam-Rijnmond. Belangrijke stap daarbij was de fusie van Antes met Parnassia Groep.

Feedback

.

Dáárom Antes

Jarenlange ervaring, sinds 1910

Veel vestigingen, ook bij u in de buurt

Snel weten waar je aan toe bent, bekijk de wachttijden

Veel kennis, veel experts in huis

Vergoed door de zorgverzekeraar

We kijken naar uw mogelijkheden