Sluit navigatie
Open navigatie

"Iedereen is anders en daarom krijgt u bij Antes zorg die op u is afgestemd."

Opleiding tot psychiater

Elk jaar heeft Antes de mogelijkheid 4 arts-assistenten op te leiden tot psychiater.

Voor wie is de opleiding bedoeld?

De toelatingscriteria zijn:

  • Artsendiploma
  • Aantoonbare affiniteit met psychiatrie (bijvoorbeeld als anios in de GGZ werkzaam geweest)
  • Aantoonbare belangstelling voor wetenschappelijk onderzoek in de psychiatrie (bijvoorbeeld publicaties)

Een arts-assistentschap in de interne geneeskunde of neurologie strekt tot aanbeveling.

Over de opleiding

De opleiding in zijn geheel is vorm gegeven volgens de moderne richtlijnen van het rapport HOOP.
De opleiding tot psychiater wordt vormgegeven in het Opleidingscluster Zuidwest Nederland. Daaraan zijn verbonden:

  • de afdeling psychiatrie van het Erasmus Medisch Centrum
  • Yulius
  • GGZ Westelijk Noord-Brabant
  • GGZ Delfland
  • Antes

De opleiding bestaat uit een algemeen deel van 2,5 jaar, inclusief de sociale psychiatrie, die elders wordt doorgebracht, en een verdiepingsdeel in de volwassenen, kinder of ouderen psychiatrie. Antes heeft verschillende verdiepingsstages op het gebied van de volwassenen psychiatrie. Voorts heeft Antes een samenwerkingsovereenkomst met Forensisch Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden en het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht (ziekenhuispsychiatrie) voor verschillende andere verdiepingsstages.

Gedurende de opleiding wordt van u verwacht minimaal een artikel te schrijven, uiteraard is het onderwerp in overleg met de A-opleider.

Het onderwijs

Wekelijks volgt u op donderdagmiddag cursorisch onderwijs in de psychiatrie én theoretisch-technisch onderwijs in de psychotherapeutische technieken. Dit wordt in samenwerkingsverband aangeboden bij Antes. Op maandagmiddag volgt u locatieonderwijs. Dat bestaat uit klinische besprekingen, wetenschappelijke referaten en onderwijs in de interne geneeskunde en de neurologie.

Duur, start en kosten

Duur: 4,5 jaar
Kosten: Salariëring conform de CAO voor assistenten in opleiding (AIOS)

Feedback

.

Dáárom Antes

Jarenlange ervaring, sinds 1910

Veel vestigingen, ook bij u in de buurt

Snel weten waar je aan toe bent, bekijk de wachttijden

Veel kennis, veel experts in huis

Vergoed door de zorgverzekeraar

We kijken naar uw mogelijkheden