Sluit navigatie
Open navigatie

Samenwerkingspartners van Antes

Door het brede zorgaanbod is Antes in veel gevallen in staat een integrale behandeling te bieden. Hiernaast werkt Antes in de regio nauw samen met huisartsen, ziekenhuizen, gemeente (wijkteams) en andere GGZ aanbieders om ervoor te zorgen dat cliënten op het juiste moment en op de juiste plaats de meest gepaste zorg ontvangen. Hieronder vindt u een overzicht van de partijen waarmee wij samenwerken. Dit overzicht is niet uitputtend, het is mogelijk dat individuele locaties lokale samenwerkingsafspraken hebben die niet in dit overzicht worden getoond.         

Antes werkt o.a. met volgende partijen samen in het kader van regionale crisiszorg:

Antes werkt o.a. met de volgende partijen samen in het kader van gepaste geestelijke gezondheidszorg:

Antes werkt o.a. met de volgende partijen samen in het kader van cliëntondersteuning:

Antes werkt o.a. met de volgende partijen samen in het kader van somatische zorg voor psychiatrische patiënten:

Antes werkt o.a. met de volgende partijen samen in het kader van jeugdzorg:

Samenwerking in het kader van Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Antes is aangesloten bij de Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling (LVAK).
Sinds 2017 heeft Antes het Keurmerk Meldcode, dat wordt uitgereikt aan organisaties die een kwalitatief goed protocol Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling hebben. Voorwaarde is dat Antes een protocol Meldcode heeft, dat voldoet aan de wettelijke eisen.

Het LVAK heeft het protocol getoetst op deze eisen en akkoord bevonden. Het keurmerk is geldig tot mei 2019.  

Drechtzorg
Drechtzorg is een samenwerkingsverband van thuiszorg, ziekenhuis, huisartsen, revalidatiecentrum, verpleeg- en verzorgingshuizen, GGZ, gehandicaptenzorg, apotheken, Dienst Gezondheid & Jeugd en MEE. De 34 lidorganisaties vormen gezamenlijk Drechtzorg. De doelstelling van Drechtzorg is het bevorderen van continuïteit, samenhang en doelmatigheid in patiëntenzorg in de regio Waardenland.

Het Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond
VHRR is een samenwerkingsverband van partners uit de bestuurlijke, straf, civiele en zorgketen. Onder één dak werken wij samen aan de persoonsgerichte aanpak van overlast gevende personen en of verdachten van strafbare feiten.

Landelijk Expertise en implementatiecentrum dubbele diagnose
De combinatie verslaving en een psychiatrische aandoening, de zogenaamde dubbele diagnose, vereist een specifieke, geïntegreerde behandelaanpak, bij voorkeur uitgevoerd door een multidisciplinair team. Daar komt van alles bij kijken. Het LEDD is opgericht om instellingen verder te helpen. Door kennisoverdracht en methodiekontwikkeling. Maar ook door instellingen praktisch te ondersteunen en te begeleiden.

Het LEDD is een samenwerkingsverband van Trimbos-Instituut, Arkin (onderdeel Mentrum), GGZ Eindhoven en de Kempen, Palier (onderdeel Fivoor) Antes, Emergis, GGZ Oost Brabant en de VOF Dubbele Diagnose (GGZ Breburg en Novadic-Kentron). Op deze wijze zijn kennis en expertise van een aantal instellingen die zich intensief met dit thema bezighouden krachtig gebundeld. Zo willen we iedereen die met dubbele diagnose bezig is, een platform bieden. We kunnen expertise leveren in de vorm van training, opleiding, coaching en advies. We stellen instrumenten beschikbaar en bieden begeleiding bij de implementatie. En in het kenniscentrum van het LEDD is de meest actuele informatie te vinden.

Zorgaanbieders online

Zorgaanbieders Online is opgericht als een samenwerking tussen de zorgaanbieders Antes, Interhealth, Mentalshare en Parnassia Groep en de softwareprovider VitalHealth Software. De kennis en ervaring van deze vijf partners is samengebracht om een gezamenlijk eHealth Platform op te zetten, een standaard omgeving voor online behandelingen en geïntegreerd met bestaande infrastructuren. Het platform levert portalen voor cliënten, behandelaars en derden waarmee de behandeling en de voortgang daarvan overzichtelijk wordt weergegeven.

Cooperatie E-lab
Coöperatie eLab Autisme (CEA) richt zich op gezamenlijke ontwikkeling van producten (b.v. e-health, serious games, apps, et cetera) die cliënten met autisme in staat stellen om meer eigen regie te voeren in het dagelijks leven. Door middel van gezamenlijke kennisuitwisseling, productontwerp en -ontwikkeling, en ontwikkeling van implementatiemethodes voor zorgaanbieders, streven de leden van de coöperatie naar versnelling van innovatie.
 

Feedback

.

Dáárom Antes

Jarenlange ervaring, sinds 1910

Veel vestigingen, ook bij u in de buurt

Snel weten waar je aan toe bent, bekijk de wachttijden

Veel kennis, veel experts in huis

Vergoed door de zorgverzekeraar

Informatiepakket binnen enkele werkdagen in huis