Sluit navigatie
Open navigatie

"Iedereen is anders en daarom krijgt u bij Antes zorg die op u is afgestemd."

Afscheidssymposium Yvonne Slee

Na een periode van ruim 47 dienstjaren in de ggz, waarvan 13 jaar bij Antes neemt Yvonne Slee, manager opleidingen, afscheid in verband met haar pensionering.

"A lesson a day keeps the professional on his way"
 

Voor deze gelegenheid is er een afscheidssymposium georganiseerd gevolgd door een afscheidsreceptie. U bent hiervoor van harte uitgenodigd!


On the last day before the midsummer 2019 .....
Dream, learn and experiment to create reality!

Yvonne: "Niets vermoedend over de kennis en levenservaring die ik op zou gaan doen, kwam ik mij oriënteren op het beroep van verpleegkundige in 1973. Ik kreeg een wijs advies van de toenmalige geneesheer-directeur: "ga nou toch maar eerst studeren, want anders ga je hier niet meer weg. Ik antwoordde dat komt wel goed.
Zorg in combinatie met onderwijs kwam in 1977 al op mijn pad evenals vele wetswijzigingen vanuit Volksgezondheid en onderwijs. Gelukkig ook de I pad en daarmee een extern geheugen.....
Nu, na al die jaren kennis, ervaring en wijsheid door het werk, wil ik deze dag in het teken stellen van het leren en ontwikkelen, elke dag weer, voor het beroep en vakgebied: Mental Health and Addiction: of te wel in goed Nederlands: Human Development in Nursing and Social Work.
Zowel agogen, verzorgenden als verpleegkundigen hebben met jeugd, volwassenen en ouderen een opdracht te gaan om in een zo goed mogelijke afstemming met naast betrokkenen de patiënt te laten participeren in een complexe samenleving nu en in de komende jaren.
Waar begint welzijn en eindigt zorg om met elkaar een veilige omgeving te bieden?
Op welke wijze ontsteek je de vlam en voorkom je dat je als opleider slechts een vat volgiet met kennis?
Hoe kunnen we alle informatie aan met elkaar?
Technologie in een menselijke maat voor de psychiatrische patiënt; hoe leer je een ieder hier mee omgaan?
 
Niet alleen de antwoorden, maar juist de vragen zullen de professional nu en in de toekomst verder kunnen helpen.
 
•  Drs. W.D. (Dick) Wassink, HBO Docent bij Hogeschool Leiden. Dagvoorzitter van het symposium.
• Prof C. Dr. C. Clancy (Carmel), PhD-Mental Health Social Work & IPL ,Health & Education , Middlesex University London. My passion is addiction nursing," says Professor Carmel Clancy, Head of Department, Mental Health, Social Work, and Integrative Medicine. "I want to spread the word and really mobilise nurses to understand that they have a vital public health role in addressing the addiction issue."
•  Drs. N. van Tol (Nico), Onderwijs directeur faculteit Zorg aan de Hogeschool Leiden, spreekt over het onderscheidend opleiden van beroepskrachten voor het brede terrein van Zorg en Welzijn - met name op de raakvlakken van onderwijs, welzijn en psychische zorg; van dwang en vrijwilligheid en van (ped)agogiek tot verpleegkunde - het benutten van bio-psycho-sociale inzichten voor de dagelijkse ondersteuning van mensen(kinderen) die dat nodig hebben in hun eigen omgeving of daarbuiten, niet te veel en niet te weinig.
• Drs. M. van den Berg Warnaar (Monique), Onderwijsleider opleiding MBO-verpleegkunde van Albeda College Locatie Poortugaal. Antes bouwt een nieuwe kliniek voor langdurige zorg waar ook Albeda Zorgcollege een plek in krijgt. Die verbinding tussen het MBO onderwijs en de praktijk zorgt voor beïnvloeding van leerklimaat en daarmee een krachtige leeromgeving.
 
Symposium
Wanneer? Donderdag 20 juni 2019
Waar? Sociaal Cultureel Centrum De Brinkhoeve
Adres: Kerkstraat 12, 3171 GG Poortugaal
Tijd: 13.00 – 15.45 uur. Inloop vanaf 12.30 uur met koffie/thee en een gebakje
Accreditatie is aangevraagd bij V&VN en Verpleegkundig Specialisten Register 
 
Afscheidsreceptie
Waar? Sociaal Cultureel Centrum De Brinkhoeve
Tijd: 16.00 – 18.00 uur
 
U kunt zich aanmelden voor het symposium en/of afscheidsreceptie via de link
 
NB: Er zijn geen kosten aan het symposium verbonden.

Aanmelden

U kunt zich bij ons direct online aanmelden voor behandeling. Nadat we uw aanmelding hebben ontvangen, nemen we telefonisch contact op om een eerste afspraak te maken. Binnen 1 dagdeel krijgt u duidelijkheid.

Feedback

.

Dáárom Antes

Jarenlange ervaring, sinds 1910

Veel vestigingen, ook bij u in de buurt

Snel weten waar je aan toe bent, bekijk de wachttijden

Veel kennis, veel experts in huis

Vergoed door de zorgverzekeraar

We kijken naar uw mogelijkheden