Sluit navigatie
Open navigatie

"Iedereen is anders en daarom krijgt u bij Antes zorg die op u is afgestemd."

Alcohol & Ik voorzien van het keurmerk ‘Online Hulpstempel’

 
 
Sinds begin juli 2013 is aan het e-health programma Alcohol & Ik (www.alcoholenik.nl) het keurmerk ‘Online Hulpstempel’ toegekend. Het programma – aangeboden door Sprink – voldoet daarmee aan de kwaliteitscriteria van het Online Hulpstempel voor e-mental health interventies. Sprink is blij met deze waardering en laat hiermee zien dat volwaardige online coaching voor iedereen binnen handbereik is.
 

Kwaliteit belangrijk

Consumenten kunnen online kiezen uit allerlei e-health programma’s. Het ene programma belooft nog betere resultaten dan het andere. Om de consument een handvat te bieden heeft Trimbos Instituut in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en in samenwerking met GGZ- en e-health experts daarom het keurmerk ‘Online Hulpstempel’ ontwikkeld. E-health programma’s kunnen in aanmerking komen voor het keurmerk wanneer is aangetoond dat het een betrouwbaar en kwalitatief goed programma betreft. Zo wordt er niet alleen gekeken naar de zorginhoudelijke hulp die wordt geboden, maar ook naar gebruikersgemak, technische en veiligheidsstandaarden.
 

Alcohol & Ik

Het e-health programma Alcohol & Ik van Sprink biedt deelnemers (met of zonder begeleiding van een e-coach) anoniem de mogelijkheid hun alcoholgebruik in kaart te brengen. Vervolgens beslissen deelnemers of ze willen minderen met drinken of helemaal willen stoppen. In ongeveer 6-8 weken doorlopen de deelnemers de training.
 
Directeur Product- en Marktontwikkeling Inge Muis vertelt trots: “Wij weten al langere tijd dat online toepassingen kunnen helpen bij het veranderen van de leefstijl of het vergroten van de mentale gezondheid. Daarnaast zijn wij overtuigd van het gemak waarmee deze programma’s zijn te volgen. Ten eerste kan een deelnemer zelf bepalen waar en wanneer hij wil inloggen. En kiest de deelnemer of hij het programma zelfstandig doorloopt of de hulp inschakelt van een ervaren e-coach met wie contact is over oefeningen en vragen. Dat Alcohol & Ik voldoet aan de criteria van het Online Hulpstempel zien wij als een bevestiging dat onze e-training van toegevoegde waarde is voor de deelnemers. ”
 
 

Feedback

.

Dáárom Antes

Jarenlange ervaring, sinds 1910

Veel vestigingen, ook bij u in de buurt

Snel weten waar je aan toe bent, bekijk de wachttijden

Veel kennis, veel experts in huis

Vergoed door de zorgverzekeraar

We kijken naar uw mogelijkheden