Sluit navigatie
Open navigatie

"Iedereen is anders en daarom krijgt u bij Antes zorg die op u is afgestemd."

Bouman GGZ en Delta Psychiatrisch Centrum fuseren tot Antes

Twee grote ggz-instellingen, Bouman GGZ en Delta Psychiatrisch Centrum, hebben met ingang van
1 juli de handen ineen geslagen om samen nog betere en meer doelmatige zorg te bieden. Met de fusie kunnen de organisaties de twee expertises bundelen, wat een belangrijke meerwaarde oplevert voor zowel de cliënt als de samenleving. De vertrouwde merken Bouman GGZ en Delta Psychiatrisch Centrum blijven bestaan.

Nieuwe naam
Voor de nieuwe zorgonderneming is een nieuwe naam gekozen:

Antes

Vrij vertaald is de betekenis van Antes: eerder, actiever, beter. Antes is een zorgonderneming die proactief is en vooruit denkt en deze naam past daar uitstekend bij. Op internet is Antes te vinden op: www.antesgroep.nl. Deze website wordt in de komende weken voltooid.

Samenstelling raad van bestuur en raad van toezicht
Per 1 juli 2012 bestaat het nieuwe bestuur uit:
• Sjef Czyzewski (voorzitter )
• Wouter Teer (lid, vicevoorzitter)
• Ben van de Wetering (lid)

Uit de huidige raden van toezicht van Bouman GGZ en Delta Psychiatrisch Centrum is een nieuwe raad van toezicht gevormd. Het voorzitterschap van de raad van toezicht wordt vervuld door mevrouw mr. C. van Steenderen-Koornneef.

Feedback

.

Dáárom Antes

Jarenlange ervaring, sinds 1910

Veel vestigingen, ook bij u in de buurt

Snel weten waar je aan toe bent, bekijk de wachttijden

Veel kennis, veel experts in huis

Vergoed door de zorgverzekeraar

We kijken naar uw mogelijkheden