Sluit navigatie
Open navigatie

"Iedereen is anders en daarom krijgt u bij Antes zorg die op u is afgestemd."

Carla Hagestein bestuurslid bij de NVvP

Carla Hagestein, psychiater bij Antes en directeur zorg bij de Parnassia Groep Academie, is toegetreden tot het Verenigingsbestuur van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP).


De NVvP heeft drie nieuwe leden gekozen voor hun verenigingsbestuur: Carla Hagestein, Alan Ralston en Nienke Vulink. De Ledenraad stemde vorige week unaniem in met hun voordracht door de sollicitatiecommissie. Van harte gefeliciteerd, Carla!


De NVvP is een vereniging van, voor en door psychiaters. Ruim 3500 psychiaters en psychiaters in opleiding zijn lid van de vereniging. De NVvP zet zich in voor een goede psychiatrische patiëntenzorg in Nederland. Dit alles in de eerste plaats voor de patiënt en zijn of haar naastbetrokkenen. Het verenigingsbestuur, gevormd door vijf leden en twee assessoren (aios), is belast met het dagelijks bestuur van de vereniging en is daarvoor verantwoording verschuldigd aan de Ledenraad.
 

Prachtig vak met veel meerwaarde
Carla Hagestein (1975) is sinds kort directeur zorg bij de Parnassia Groep Academie. Hiervoor vervulde zij die functie bij Antes College. Verder werkt ze als ziekenhuispsychiater bij Antes en volgt ze een MBA-opleiding. Carla is altijd actief betrokken geweest bij de ontwikkelingen in het vak en binnen de NVvP. Ze is onder andere bestuurslid geweest van de afdeling consultatieve en ziekenhuispsychiatrie en lid van werkgroepen rondom ROM, intervisie en de opleiding tot psychiater. De afgelopen jaren was ze lid van de werkgroep bekostiging. Ze heeft gekozen voor een bestuursfunctie binnen de NVvP omdat ze graag wil bijdragen aan de ontwikkelingen binnen de psychiatrie en de rol van de psychiater daarin. Juist in de huidige tijd van wachtlijsten, schaarste en soms negatieve beeldvorming in de media ligt er een rol voor de NVvP.
 

“We hebben een prachtig vak met een enorme rijkdom aan kennis. De variatie aan invalshoeken en visies moeten we koesteren. Ik vind het een uitdaging om te zoeken naar hetgeen ons bindt en om met elkaar te zoeken waar in dit grote medisch-maatschappelijke speelveld onze meerwaarde als psychiater ligt.”


Lees ook het nieuwsbericht op de website van de NVvP.

Aanmelden

U kunt zich bij ons direct online aanmelden voor behandeling. Nadat we uw aanmelding hebben ontvangen, nemen we telefonisch contact op om een eerste afspraak te maken. Binnen 1 dagdeel krijgt u duidelijkheid.

Feedback

.

Dáárom Antes

Jarenlange ervaring, sinds 1910

Veel vestigingen, ook bij u in de buurt

Snel weten waar je aan toe bent, bekijk de wachttijden

Veel kennis, veel experts in huis

Vergoed door de zorgverzekeraar

We kijken naar uw mogelijkheden