Sluit navigatie
Open navigatie

"Iedereen is anders en daarom krijgt u bij Antes zorg die op u is afgestemd."

Diploma’s voor eerste lichting studenten ‘Learning Communities’

In een Learning Community wordt het leren van en met elkaar in een leergemeenschap gestimuleerd. In groepjes van verschillende disciplines (o.a. verpleegkundigen, behandelaren, leidinggevenden, studenten en docenten van het Albeda) worden praktijksituaties besproken, beoordeeld en verbeterd. Zorgprofessionals en studenten verpleegkunde delen op gelijkwaardige basis ervaringen en kennis. Binnen de Learning Communities staat de herstelondersteunende zorg centraal, kort gezegd ‘zo goed mogelijk leven met je beperkingen’.

Win-winsituatie

Het project ‘Learning Communities’ is aan alle kanten een ‘win-winsituatie’. De studenten krijgen de kans zich verder te ontwikkelen, leren kritisch kijken naar de beroepspraktijk en maken direct onderdeel uit van het behandelteam. Zorgprofessionals houden hun kennis op peil en krijgen nieuwe inzichten door de frisse blik van de studenten. Daarnaast is het een goede manier om studenten enthousiast te maken voor de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). De uitstroom in de GGZ is door de toenemende leeftijd van zorgverleners vrij hoog. De eerste lichting afgestudeerden van de Learning Community leveren Antes in ieder geval al twee nieuwe zorgprofessionals op!

Nieuwe medewerkers

Afgestudeerde verpleegkundigen Savannah Versluis en Esme Glimmerveen komen meteen in dienst bij Antes. Beide werken op een afdeling van Antes met cliënten met een licht verstandelijke beperking, die worstelen met een verslaving. Een complexe afdeling, zegt Savannah, waar ze helemaal haar plek heeft gevonden. ’Het werk is heel dynamisch, ik blijf mezelf elke dag ontwikkelen en ik merk dat mijn teamleden echt open staan voor mijn inbreng.  Mijn kennis van somatiek (chronische lichamelijke aandoeningen) is weer een aanvulling op de kennis van de andere zorgprofessionals.’ Esme vindt vooral de samenwerking met verschillende disciplines waardevol. ’Het heeft me andere inzichten gegeven en de kans om me als verpleegkundige breed te ontwikkelen’.

Het project ‘Learning Communities’ is in het schooljaar 2016-2017 gestart. De studenten zijn voor het grootste deel  doorgestroomd van de opleiding VIG (Verzorgenden-IG, niveau 3) naar de opleiding Mbo Verpleegkundige (niveau 4). In hun vierde en laatste studiejaar lopen zij drie dagen per week stage bij Antes. Als belangrijk onderdeel van de stage leveren ze een actieve bijdrage in een Learning Community.

Zorgpact Rotterdam

Antes en Albeda Zorgcollege werken samen binnen het Zorgpact Rotterdam. Binnen de Learning Communities komen de Zorgpactthema’s Praktijkgericht leren en Een leven lang leren terug. Learning Communities is één van de projecten die bijdragen aan de kennisverzameling van het Zorgpact. Binnen het Zorgpact werken de gemeente en Rotterdamse zorg- en onderwijsinstellingen samen om zorgmedewerkers op te leiden voor de toekomst.

Hier treft u een uitgebreide sfeerimpressie: https://myalbum.com/album/mBjiU1WsApCD.
 

Aanmelden

U kunt zich bij ons direct online aanmelden voor behandeling. Nadat we uw aanmelding hebben ontvangen, nemen we telefonisch contact op om een eerste afspraak te maken. Binnen 1 dagdeel krijgt u duidelijkheid.

Feedback

.

Dáárom Antes

Jarenlange ervaring, sinds 1910

Veel vestigingen, ook bij u in de buurt

Snel weten waar je aan toe bent, bekijk de wachttijden

Veel kennis, veel experts in huis

Vergoed door de zorgverzekeraar

We kijken naar uw mogelijkheden