Sluit navigatie
Open navigatie

"Iedereen is anders en daarom krijgt u bij Antes zorg die op u is afgestemd."

LEDD congres 2013: Dubbele Diagnose, van vroegsignalering en preventie naar behandeling, nazorg en rehabilitatie

8 mei 2013

Het Landelijk Expertisecentrum Dubbele Diagnose (LEDD) organiseert op dinsdag 4 juni in Amersfoort het landelijk congres Dubbele diagnose: van vroegsignalering en preventie naar behandeling, nazorg en rehabilitatie.
 
Afdeling Loodds van Delta voor Dubbele Diagnose
 
Er is de afgelopen jaren veel gebeurd in de zorg en behandeling van mensen met comorbide problemen. Geïntegreerd behandelen van verslaving en psychiatrische problematiek krijgt op steeds meer plaatsen in Nederland vorm. Belangrijk is nu om aandacht te besteden aan de integratie van de preventie, behandeling en nazorg aan deze groep cliënten. Het gaat immers om problematiek die vaak langdurig is en niet eindigt bij de achterdeur van de behandelkamer. Hoe zorg je dat mensen met comorbide problemen ook na behandeling de ondersteuning krijgen die nodig is om een zinvol leven op te bouwen? Hoe komen risicogroepen op de juiste manier in zorg? En hoe voorkom je verergering van bestaande problematiek? Deze vragen staan centraal op het derde landelijke congres van het LEDD.

Jaap van der Stel geeft als laatste spreker van het congres alvast een voorproefje op het nieuwe handboek dubbele diagnose dat aan het eind van de dag aan deelnemers van het congres wordt uitgereikt. Hij geeft zijn visie op de huidige stand van zaken ten aanzien van onderzoek en praktijk van dubbele diagnose behandeling. 
 

Wat doet het LEDD?

De combinatie verslaving en een psychiatrische aandoening, de zogenaamde dubbele diagnose, vereist een specifieke, geïntegreerde behandelaanpak, bij voorkeur uitgevoerd door een multidisciplinair team. Daar komt van alles bij kijken. Het LEDD is opgericht om instellingen verder te helpen. Door kennisoverdracht en methodiekontwikkeling. Maar ook door instellingen praktisch te ondersteunen en te begeleiden.

LEDD is een samenwerkingsverband van Trimbos-Instituut, Arkin, GGZ Eindhoven en de Kempen, Palier (Parnassia Bavogroep) en Delta. Op deze wijze zijn kennis en expertise van een aantal instellingen die zich intensief met dit thema bezighouden krachtig gebundeld. Zo wordt voor iedereen die met dubbele diagnose bezig is, een platform geboden. Expertise wordt geleverd in de vorm van training, opleiding, coaching en advies. Instrumenten worden beschikbaar gesteld en er wordt begeleiding geboden bij de implementatie. En in het kenniscentrum van LEDD is de meest actuele informatie te vinden. 

Feedback

.

Dáárom Antes

Jarenlange ervaring, sinds 1910

Veel vestigingen, ook bij u in de buurt

Snel weten waar je aan toe bent, bekijk de wachttijden

Veel kennis, veel experts in huis

Vergoed door de zorgverzekeraar

We kijken naar uw mogelijkheden