Sluit navigatie
Open navigatie

"Iedereen is anders en daarom krijgt u bij Antes zorg die op u is afgestemd."

Verslaving, de onberekenbare vijand

Schrijver Rob van Olm overhandigde zijn nieuwe boek ´Het gevecht. Verslaving, de onberekenbare vijand´ aan de Rotterdamse wethouder Marco Florijn zondag 25 november 2012 in boekhandel Donner. ´Het gevecht´ kon gerealiseerd worden dank zij de medewerking van patienten en medewerkers van Bouman GGZ. Wethouder Florijn verwees naar de goede samenwerking tussen gemeente Rotterdam en Bouman GGZ bij het van straat halen en onderbrengen van vele kwetsbare personen in de afgelopen jaren. Bestuursvoorzitter Sjef Czyzewski is blij met dit onthullende boek en wil het ´Het gevecht´ onder de aandacht brengen van bij de GGZ betrokken bewindslieden. In de hoop dat men de gevolgen van bezuinigen op de GGZ leert zien, namelijk een aantasting van de zorg aan kwetsbare personen, een verlies aan publieke waarde van de GGZ.

Rob van Olm dankte het Antesbestuur voor de ruimhartige medewerking en noemde vele namen van patienten en medewerkers die een bijdrage geleverd hebben. Enkele aanwezige patienten kregen een gesigneerd exemplaar en een van hen mocht zelfs een beloofde fiets van de schrijver meenemen. Van Olm citeerde onder meer uit werk van de Antilliaanse schrijver Tip Marugg: "..Drank de heelmeester, de bedrieglijke kwakzalver. Ik ben mij, bestoven en wel, ten volle bewust, dat hetgeen ik zo gretig naar toe wil halen niet meer kan zijn dan een kortstondige illusie."

Een jaar lang volgde Rob van Olm het leven van verslaafden binnen de Bouman GGZ. Het leven van een verslaafde zit vol valkuilen, hoewel er tegenwoordig veel bekend is over de de werking van verslaving. Het boek beslaat 21 hoofdstukken verspreid over 252 bladzijden, waarin ervaringen met patienten als Pier, Dean, Marcus, Loe, Steef, en Frans indringend worden beschreven.

Psychiater Ben van de Wetering schreef in een woord vooraf: "Dit boek geeft een onverbloemd beeld van de werkelijkheid en zou in brede kring moeten worden gelezen. Verplichte kost voor iedereen die een mening heeft over verslaving."

Bestelling uitgeverij Balans

Feedback

.

Dáárom Antes

Jarenlange ervaring, sinds 1910

Veel vestigingen, ook bij u in de buurt

Snel weten waar je aan toe bent, bekijk de wachttijden

Veel kennis, veel experts in huis

Vergoed door de zorgverzekeraar

We kijken naar uw mogelijkheden