Go to top

Verwijzers

Contact

Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Aanbod

Antes is gespecialiseerd in diagnostiek, behandeling en begeleiding van mensen met een (ernstige) psychiatrische aandoening en mensen met een verslavingsziekte in combinatie met een psychiatrische stoornis. Onze aanpak kenmerkt zich door een combinatie van medisch-psychiatrische, psychologische en sociale zorg.

Behandelmogelijkheden

De behandeling en begeleiding van patiënten is zoveel mogelijk poliklinisch. Soms is een klinische interventie nodig.  Ook aan mensen die in aanraking geweest zijn met justitie wordt deze zorg geboden (forensische zorg). En we bieden zorg binnen een justitieel kader (reclassering).

Wanneer uw patiënt kampt met een acuut, ernstig psychosociaal en/of psychiatrisch probleem, eventueel in combinatie met middelenmisbruik, dan kunt u contact opnemen met onze crisisdienst.

Steunsystemen op sociaal gebied

In het geval een patiënt door omstandigheden voor een kortere of langere periode niet zelfredzaam (meer) is, bieden wij naast behandeling ook steunsystemen op sociaal gebied. Bijvoorbeeld via beschermd wonen en begeleid wonen. Indien nodig reiken wij patiënten handvatten aan om de structuur in het leven aan te brengen en bieden wij hen een zinvolle dagbesteding door werk en activering.

Aanmelden patiënt

U kunt uw patiënt direct online bij ons aanmelden via het online aanmeldformulier. Nadat we uw aanmelding hebben ontvangen, nemen we contact op met uw patiënt om een afspraak te maken.

Dáárom Antes:

Lid van:

Feedback
X

Feedback