Sluit navigatie
Open navigatie

"Iedereen is anders en daarom krijgt u bij Antes zorg die op u is afgestemd."

Aanbod

Antes is gespecialiseerd in diagnostiek, behandeling en begeleiding van mensen met een (ernstige) psychiatrische aandoening en mensen met een verslavingsziekte in combinatie met een psychiatrische stoornis. Onze aanpak kenmerkt zich door een combinatie van medisch-psychiatrische, psychologische en sociale zorg.

Behandelmogelijkheden

De behandeling en begeleiding van patiënten is zoveel mogelijk poliklinisch. Soms is een klinische interventie nodig. Ook aan mensen die in aanraking geweest zijn met justitie wordt deze zorg geboden (forensische zorg). En we bieden zorg binnen een justitieel kader (reclassering).

Wanneer uw patiënt kampt met een acuut, ernstig psychosociaal en/of psychiatrisch probleem, eventueel in combinatie met middelenmisbruik, dan kunt u contact opnemen met onze crisisdienst.

Steunsystemen op sociaal gebied

In het geval een patiënt door omstandigheden voor een kortere of langere periode niet zelfredzaam (meer) is, bieden wij naast behandeling ook steunsystemen op sociaal gebied. Bijvoorbeeld via beschermd wonen en begeleid wonen. Indien nodig reiken wij patiënten handvatten aan om de structuur in het leven aan te brengen en bieden wij hen een zinvolle dagbesteding door werk en activering.
 

Aanmelden patiënt

U kunt uw patiënt direct online bij ons aanmelden via het online aanmeldformulier. Nadat we uw aanmelding hebben ontvangen, nemen we contact op met uw patiënt om een afspraak te maken.
 

Is er spoed?

Bij crisis kunt u ons 24 uur per dag, 7 dagen per week bereiken op het nummer van de Crisisdienst  Antes 088-358 1500.

Feedback

.

Dáárom Antes

Jarenlange ervaring, sinds 1910

Veel vestigingen, ook bij u in de buurt

Snel weten waar je aan toe bent, bekijk de wachttijden

Veel kennis, veel experts in huis

Vergoed door de zorgverzekeraar

We kijken naar uw mogelijkheden