Sluit navigatie
Open navigatie

"Iedereen is anders en daarom krijgt u bij Antes zorg die op u is afgestemd."

FACT

Functie ACT (FACT) staat voor Functie Assertive Community Treatment. Het gaat hierbij om een behandeling waarbij verschillende hulpverleners in wijkteams samenwerken en behandeling op maat bieden, daar waar de patiënt verblijft.

Het team

Het FACT-team bestaat onder andere uit een psychiater, psycholoog, verpleegkundige, jobcoach en ervaringsdeskundige. Doordat verschillende hulpverleners betrokken zijn bij één patiënt en in een team nauw samenwerken, is het team in staat om te helpen bij problemen op allerlei gebieden. Daarnaast werkt het FACT-team samen met andere instanties in de wijk zoals gemeente, politie, woningbouwverenigingen, huisarts en de sociale dienst.

Voor wie?

FACT-teams bieden behandeling en ondersteuning aan mensen met psychiatrische aandoeningen en problemen op meerdere levensgebieden. Denk hierbij aan problemen zoals financiële problemen, drugs- of alcoholgebruik, eenzaamheid en isolement, het vermijden van zorg en het ontbreken van een dagbesteding of een betaalde baan.

Opname voorkomen of zo kort mogelijk houden

Doordat FACT-behandeling geïntensiveerd wordt op momenten dat het slechter gaat, kunnen patiënten zo veel mogelijk in de eigen omgeving blijven functioneren en kan een opname worden voorkomen of zo kort mogelijk worden gehouden.
 

Aanmelden patiënt

U kunt uw patiënt direct online bij ons aanmelden via het online aanmeldformulier. Nadat we uw aanmelding hebben ontvangen, nemen we contact op met uw patiënt om een afspraak te maken.
 

Is er spoed?

Bij crisis kunt u ons 24 uur per dag, 7 dagen per week bereiken op het nummer van de Crisisdienst  Antes 088-358 1500.

Feedback

.

Dáárom Antes

Jarenlange ervaring, sinds 1910

Veel vestigingen, ook bij u in de buurt

Snel weten waar je aan toe bent, bekijk de wachttijden

Veel kennis, veel experts in huis

Vergoed door de zorgverzekeraar

We kijken naar uw mogelijkheden