Sluit navigatie
Open navigatie

"Iedereen is anders en daarom krijgt u bij Antes zorg die op u is afgestemd."

Forensische zorg

Antes biedt advies, behandeling en zorg aan mensen die problemen ondervinden door middelengebruik, alcohol, gokken of gamen. Ook aan mensen die in aanraking geweest zijn met justitie wordt deze zorg geboden.

Doelgroep

Forensische zorg wordt geboden aan cliënten die een forensische zorgtitel hebben gekregen. Onder justitiabelen is een aanzienlijke groep die te maken heeft met problematisch middelengebruik of verslaving. Met een gerichte behandeling werken we aan het voorkomen van herhaling van het delictgedrag.

Doel

Niet voor iedere cliënt is genezing van de verslavingsziekte een haalbaar doel. In dat geval streven we ernaar om de situatie van de cliënt zover te verbeteren, dat hij zichzelf staande kan houden en niet meer terugvalt in de criminaliteit.

Verwijzen?

Heeft u vragen of wilt u iemand met een forensische titel verwijzen? Dan kunt u contact opnemen met ons Forensisch Zorgloket, telefoonnummer: 088 – 230 51 77 of e-mailadres: forensischzorgloket@antesgroep.nl

De verwijzers naar Forensische Zorg zijn:

  • Reclassering
  • NIFP
  • Politie en Justitie
  • PMO
  • Veiligheidshuis
  • GGZ instellingen
  • Huisartsen
     

Feedback

.

Dáárom Antes

Jarenlange ervaring, sinds 1910

Veel vestigingen, ook bij u in de buurt

Snel weten waar je aan toe bent, bekijk de wachttijden

Veel kennis, veel experts in huis

Vergoed door de zorgverzekeraar

We kijken naar uw mogelijkheden