Sluit navigatie
Open navigatie

"Iedereen is anders en daarom krijgt u bij Antes zorg die op u is afgestemd."

Dubbele diagnose - De Loodds

De Loodds is een kliniek voor dubbele diagnose. Het multidisciplinaire team van locatie Loodds in Poortugaal behandelt mensen waarvan de behandeling van de psychiatrische aandoening ernstig wordt gecompliceerd door verslavingsproblematiek (dubbele diagnose). De Loodds richt zich op patiënten die langdurig afhankelijk zijn van de ggz en maatschappelijke voorzieningen.

Bovenregionaal
 

Loodds heeft een bovenregionale functie en krijgt patiënten doorverwezen waarbij eerdere behandeling gestagneerd is, vaak omdat er sprake was van een dubbele diagnose.

Klinische behandeling
 

Locatie Loodds is een gesloten voorziening voor zeer specialistische klinische behandeling van een dubbele diagnose. Een reguliere opname duurt maximaal drie maanden. Een time-out opname maximaal twee weken. De afdeling heeft 30 bedden.

Behandeling
 

De behandeling bestaat onder andere uit:

 • detoxificatie
 • screening
 • diagnostiek
 • medicatie
 • terugvalpreventie
 • een sterk gestructureerd programma met o.a.
 • psycho-educatie
 • sociale vaardigheidstraining
 • emotieregulatietraining
   

De Loodds staat niet op zichzelf; de klinische behandeling sluit aan op een ambulant trajectplan. Externe hulpverleners worden actief betrokken bij de behandeling.
 

Aanmelden

Wilt u uw patiënt aanmelden voor de dubbele diagnose kliniek De Loodds? Vul dan het aanmeldformulier in.

Feedback

.

Dáárom Antes

Jarenlange ervaring, sinds 1910

Veel vestigingen, ook bij u in de buurt

Snel weten waar je aan toe bent, bekijk de wachttijden

Veel kennis, veel experts in huis

Vergoed door de zorgverzekeraar

We kijken naar uw mogelijkheden