Sluit navigatie
Open navigatie

"Iedereen is anders en daarom krijgt u bij Antes zorg die op u is afgestemd."

Eerder verschenen nieuwsbrieven

2017 | September 2017

Colofon

Youz biedt advies en behandeling aan jongeren tot en met 23 jaar die vragen hebben of problemen ondervinden in de omgang met middelen of gok- of gamegedrag. Youz is er ook voor de ouders en/of opvoeders.

Lees meer

Inzet systeembehandeling bij gameverslaving vergroot kans op succes

Youz signaleert een groeiend aantal jongeren met een gameverslaving. Met name in de leeftijd van 14 tot 16 jaar melden zich steeds meer jongeren voor behandeling. Ze komen via scholen, wijkteams, huisartsen en praktijkondersteuners GGZ.

Lees meer

Laatste strohalm voor jongeren die dakloos dreigen te worden

Veldwerk van Youz helpt jongeren in de regio Rotterdam die door uiteenlopende problemen op straat (dreigen te) komen staan. Vaak spelen psychische en/of verslavingsproblemen en schulden daarbij een rol. Youz is voor velen van hen de laatste strohalm.

Lees meer

Druk met voorlichting over blowverbod

Veldwerk van Youz helpt jongeren in de regio Rotterdam die door uiteenlopende problemen op straat (dreigen te) komen staan. Vaak spelen psychische en/of verslavingsproblemen en schulden daarbij een rol. Youz is voor velen van hen de laatste strohalm.

Lees meer

Hoe herken je een verslaving bij een jongere?

Hoe herken je een verslavingsprobleem bij een jongere en wanneer is een doorverwijzing naar specialistische zorg wenselijk? Met die vragen worstelen veel huisartsen en praktijkondersteuners GGZ, merkt Joop Grevelink, verslavingsarts bij Youz.

Lees meer

2017 | Mei 2017

Infographic: Delictgedrag verslavingsproblematiek psychische problematiek

Lees meer

Forensische verslavingsafdeling: Op één lijn met verwijzers en toezichthouders

Fela Verbij is duidelijk en gestructureerd. Dat moet ook wel als behandelaar van verslaafde (ex-) criminelen met vaak ook nog psychische problemen. Ze werkt op de forensische verslavingsafdeling van Bouman, onderdeel van Antes. Ze vertelt hoe dit Antes-onderdeel verantwoorde zorg inzet om patiënten te helpen hun verslaving en psychische problemen te overwinnen en grip op hun leven te krijgen.

Lees meer

2017 | Januari 2017

Medisch Psychiatrische Unit - Psychiatrie en Ziekenhuiszorg

De Medisch Psychiatrische Unit (MPU) in Delta Zorgboulevard is een voorziening voor patiënten met zowel ernstige somatische als psychiatrische problematiek (co-morbiditeit).

Lees meer

“We begrijpen steeds meer hoe lichaam en geest samenwerken”

Wat doe je als arts wanneer een patiënt door ziekte moet worden opgenomen, maar dat vanwege een ernstig psychiatrische aandoening (epa) niet op een reguliere zorgafdeling kan? Deze vraag stelt artsen voor een dilemma aangezien het ziekenhuis is ingericht op de somatische behandeling en niet voor psychiatrie.

Lees meer

Komt een vrouw bij de dokter...

Een zwangerschap is een bijzondere periode voor de aanstaande moeder. Vaak gaat het gepaard met blijdschap en nieuwsgierigheid, maar er is ook een groep vrouwen die vanwege hun psychiatrisch ziektebeeld meer zorgen heeft dan normaal. Dat kan komen doordat sommige psychofarmaca tijdens de zwangerschap niet kunnen worden ingenomen of omdat tijdens de huidige of een eerdere zwangerschap psychiatrische klachten zijn ontstaan.

Lees meer

2016 | September 2016

Webinar bipolaire stoornis

Winston Churchill, Kurt Cobain, Nina Simone en Stephen Fry: wat hebben zij gemeen? Een bipolaire stoornis heeft grote impact op het leven van een patiënt en zijn naasten. De kans is groot dat u in uw praktijk hiermee te maken heeft. Op woensdag 21 september leert u over de ins- en outs van deze stoornis tijdens ons webinar van 12.30-13.00 uur. Deelname is gratis.

Lees meer

Zwanger & Verslaafd

Wanneer middelengebruik tijdens de zwangerschap een rol speelt, heeft het ongeboren kind al voor de geboorte een valse start. Het Meldpunt Zwanger & Verslaafd van Bouman begeleidt zwangere vrouwen met als doel het kind zo gezond mogelijk ter wereld te laten komen. De samenwerking met huisartsen en de POH GGZ is daarbij heel belangrijk.

Lees meer

Verslaving is niet alleen het probleem van de jongere

De omvang van verslavingspsychiatrie onder jongeren van 15-24 jaar neemt toe. Een zorgelijke ontwikkeling, aangezien uit jarenlange ervaring van Bouman o.a. met jongeren bekend is dat verslaving vaak al in de adolescente leeftijd begint. Vandaar dat 5 jaar geleden Youz is opgericht, dat gespecialiseerd is in kinder- en jeugdpsychiatrie met als kernexpertise verslaving. Youz levert maatwerk behandelingen die aansluiten bij het ontwikkelpotentieel van een jongere en kennisoverdracht door middel van Preventie activiteiten.

Lees meer

2015 - nummer 4

Schemagerichte therapie traint gedragsverandering

Schemagerichte therapie is een behandeling voor mensen die last hebben van angsten of milde depressie, waarbij klachtgerichte behandeling in de eerste en tweede lijn niet voldoende verbetering bracht.

Lees meer

Antes zet in op familiebeleid

Antes vindt het belangrijk om familie (en andere naasten) bij de behandeling te betrekken. Familie wordt door Antes gezien als een volwaardige partner in de zorg.

Lees meer

Antes genomineerd voor ABC-prijs

Antes is in 2015 genomineerd voor de ABC-trofee.

Lees meer

Aandacht voor palliatieve zorg

De Medisch Psychiatrische Unit (MPU) van Antes is een van de weinige plaatsen in Nederland waar palliatieve terminale zorg voor patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen aangeboden wordt.

Lees meer

ANTES: Wie doet wat?

Met de merken Bouman, Delta, Sprink en Youz vertegenwoordigt Antes het brede spectrum van specialismen in de geestelijke gezondheidszorg. Van lichte psychische klachten tot ernstige psychiatrische aandoeningen en verslavingspsychiatrie.

Lees meer

2015 - nummer 3 Huisartsen Special

Interview met een huisarts, een POH GGZ en een patiënt

Wat vindt u van de POH GGZ? In onderstaande interviews leest u de meerwaarde van een POH GGZ in uw praktijk vanuit het perspectief van een huisarts, een POH GGZ en een patiënt.

Lees meer

Basis GGZ bij u in de buurt?

Op dit moment is de Zorgboulevard, Maasstadweg 47 in Rotterdam, de hoofdlocatie van Sprink. Op deze locatie bieden we zowel curatieve zorg als zorg voor patiënten met chronische GGZ problematiek aan. Wij kunnen ook bij u op locatie behandelen.

Lees meer

Gemakkelijk en efficiënt digitaal verwijzen

U verwijst uw patiënten digitaal naar een medisch specialist. Wist u dat u ook digitaal naar de GGZ kunt verwijzen met de verwijsapplicatie ZorgDomein? U kunt het actuele zorgaanbod van de merken van Antes (Bouman, Delta, Sprink en Youz) vinden onder de verwijscategorie Psychiatrie/GGZ. U vindt er meer informatie over de actuele wachttijd, patiëntinformatie en de verwijscriteria.

Lees meer

Webinar: Verslavingspsychiatrie binnen de huisartsenpraktijk, 10 september 2015

Antes organiseert sinds 2014 webinars. Het eerst volgende webinar staat gepland op 10 september 2015. Dit webinar is een samenwerking van Antes met St KOEL en kent als onderwerp ‘Verslavingspsychiatrie in de huisartsenpraktijk’

Lees meer

Agenda

7 september 2015 - Taallunch | 10 september 2015 - Webinar 'verslavingspsychiatrie in de huisartsenpraktijk' | 23/24 september 2015 - Start KOPP/KVO groepen

Lees meer

2015 - nummer 2 WMO special

Antes biedt begeleiding en ondersteuning bij:

sociaal functioneren, huishouden, financiën, dagbesteding, zelfzorg en gezondheid en huisvesting.

Lees meer

ANTES: Wie doet wat?

Met de merken Bouman, Delta, Sprink en Youz vertegenwoordigt Antes het brede spectrum van specialismen in de geestelijke gezondheidszorg. Van lichte psychische klachten tot ernstige psychiatrische aandoeningen en verslavingspsychiatrie.

Lees meer

Herkent u de signalen? Workshop vroegsignalering

U spreekt met grote regelmaat mensen van wie u vermoedt dat er iets meer aan de hand is, dat er iets ‘niet pluis is’. Maar aan welke signalen kunt u een mogelijk probleem door gebruik van middelen of psychische problemen herkennen? En wat kunt u vervolgens met die signalen? Lukt het om zelf diegene nog voldoende ondersteuning te bieden? Of is het nodig om door te verwijzen naar de GGZ?

Lees meer

Ondersteuning voor cliënten met psychische problemen en bij verslaving

WMO-ondersteuning en begeleiding bieden wij aan onder de naam Antes, waar Delta Psychiatrisch Centrum en Bouman GGZ onderdeel van zijn. Vanuit die merken leveren wij intramurale en extramurale ondersteuning, begeleiding en behandeling van cliënten met psychiatrische en/of verslavingsproblematiek.

Lees meer

“Een mooi voorbeeld hoe WMO-ondersteuning in de praktijk aansluit”

Priyanka Tjon, herstelregisseur bij Antes, vertelt met trots over een cliënt waarmee het mede dankzij de WMO-ondersteuning nu heel goed gaat. “Meneer is een Dordtse man van middelbare leeftijd met een fors alcoholprobleem. Hij verwaarloosde zichzelf en zijn woning, en werd uiteindelijk zijn woning uitgezet. Daarna zocht hij hulp en is hij enkele maanden opgenomen geweest in de Bouman kliniek in Rotterdam. Daar ging het steeds beter met hem. De ontslagdatum kwam in zicht.

Lees meer

2015 - nummer 3

ANTES: Wie doet wat?

Met de merken Bouman, Delta, Sprink en Youz vertegenwoordigt Antes het brede spectrum van specialismen in de geestelijke gezondheidszorg. Van lichte psychische klachten tot ernstige psychiatrische aandoeningen en verslavingspsychiatrie.

Lees meer

2015 - nummer 1

Effectieve behandeling bij depressie

Als iemand lange tijd lijdt onder een depressie en medicatie niet helpt, dan kan de situatie behoorlijk uitzichtloos lijken. Electroconvulsie therapie (ECT) kan dan een mogelijkheid zijn. De effecten van deze behandeling zijn zeer bemoedigend. Tenminste de helft van de mensen die ECT ondergaan, ervaren een grote verbetering.

Lees meer

Aandacht voor het persoonlijke verhaal

Voor kinderen van ouders met psychische klachten of een verslavingsprobleem Kinderen van een ouder met psychische en/of verslavingsproblemen kunnen met veel vragen rondlopen. Hoe ga ik hiermee om? Doe ik iets verkeerd? Ze voelen zich vaak extra verantwoordelijk en kunnen onzeker zijn. Ook hebben deze kinderen een verhoogd risico om zelf psychische problemen te ontwikkelen.

Lees meer

Behandelgroepen verslavingspsychiatrie

Bij Bouman kunnen patiënten terecht voor gespecialiseerde behandeling als zij problemen hebben met een verslaving en bijkomende psychische klachten. Tijdens de eerste afspraak worden meerdere onderzoeken uitgevoerd om de klachten in kaart te brengen. Op basis van de resultaten volgt direct een behandelvoorstel en wordt een passende behandelroute gekozen. Het gaat niet alleen om het onder controle krijgen van de verslaving en psychische aandoeningen, maar als dat nodig is ook om herstel van het sociale netwerk en ondersteunen bij werk en wonen.

Lees meer

2014 - nummer 3

Delta is gestart met spoedpoli op de Zorgboulevard

In september is Delta op de Zorgboulevard in Rotterdam begonnen met een spoedpoli. Huisartsen kunnen patiënten die in crisis verkeren met spoed verwijzen voor een beoordeling en een kortdurend poliklinisch traject.

Lees meer

ANTES: wie doet wat

Met de merken Bouman, Delta, Sprink en Youz vertegenwoordigt Antes het brede spectrum van specialismen in de geestelijke gezondheidszorg. Van lichte psychische klachten tot ernstige psychiatrische aandoeningen en verslavingspsychiatrie.

Lees meer

Ondersteuning voor mentaal gezonde medewerkers

Steeds meer werkgevers investeren in de fysieke en de mentale gezondheid van hun medewerkers. Opvallend is dat alcohol en drugsproblematiek een onderbelicht onderwerp blijkt en tegelijkertijd veel vragen oproept.

Lees meer

Bouman kliniek grondig vernieuwd

De Bouman kliniek aan de Prins Constantijnweg in Rotterdam is inmiddels ruim 13 jaar oud. Om ook in de toekomst te kunnen voldoen aan de hoge kwaliteit van zorg die wij bieden aan onze patiënten, is de kliniek onlangs voor een gedeelte herbouwd.

Lees meer

Uitgelicht: Naar een wijkgerichte aanpak

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gaat veranderen. Nu al zijn gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen met een beperking. Met de nieuwe Wmo kunnen gemeenten andere vormen van hulp op maat organiseren. Ook mensen met een psychiatrische aandoening of verslaving krijgen met de nieuwe Wmo te maken.

Lees meer

2014 - nummer 2

Bijeenkomst voor kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen

Opgroeien in een gezin waar één of beide ouders psychische of verslavingsproblemen heeft, is niet altijd even gemakkelijk. Kinderen van deze ouders kunnen daar vragen over hebben, zich extra verantwoordelijk voelen en onzeker zijn. Ook hebben kinderen van ouders met psychische en/of verslavingsproblemen een verhoogd risico om zelf psychische problemen te ontwikkelen. Om deze jongeren verder op weg te helpen, organiseert Youz vanaf half september 2014 KOPP/KVO groepen.

Lees meer

E-health in de huisartsenpraktijk

De afgelopen tijd zijn er verschillende wetenschappelijke onderzoeken gepubliceerd waaruit blijkt dat e-health minstens zo effectief is als persoonlijk contact met een behandelaar. Antes is al sinds 2008 actief op het gebied van e-health. In eerste instantie waren er alleen de programma’s ‘Alcohol en Ik’ en ‘Cannabis en Ik’. Het doel van deze anonieme trainingen is om de deelnemers meer inzicht te geven in hun gebruik. De training begeleidt de deelnemer bij het minderen of het stoppen.

Lees meer

Webinar: Generalistische Basis GGZ of Specialistische GGZ?

Antes kreeg van huisartsen de vraag wat de gevolgen zijn van de veranderingen in de GGZ. Op initiatief van Antes vond daarom op 19 mei het webinar ‘Generalistische Basis GGZ of Specialistische GGZ’ plaats. Vanaf hun eigen computer hebben huisartsen tijdens lunchtijd een live presentatie gevolgd over de nieuwe structuur in de GGZ en konden zij via de chat ‘meepraten’ en vragen stellen.

Lees meer

Antes: wie doet wat?

Binnen Antes zijn verschillende specialismen uit de geestelijke gezondheidszorg vertegenwoordigd. Zo bieden wij altijd de juiste zorg.

Lees meer

Gezond genieten van je zwangerschap

Een gezonde levensstijl is een van de belangrijkste dingen als je zwanger wilt worden. Wie zich vroeg in de zwangerschap meldt bij de verloskundige krijgt allerlei adviezen mee zoals veel groente en fruit eten, niet roken, geen rauw vlees of rauwe vis eten, foliumzuur slikken en geen alcohol drinken. En dat laatste advies zou volgens Ab Aaldriks van het meldpunt Zwanger & Verslaafd eigenlijk al in een veel eerder stadium aan beide aanstaande ouders gegeven moeten worden.

Lees meer

Uitgelicht: BUURT m/v werkt voor iedereen

BUURT m/v is in 2011 door Bouman opgezet als steuntje in de rug voor kwetsbare wijkbewoners, mensen die om welke reden dan ook in een sociaal isolement terecht zijn gekomen. Soms omdat ze (ex) verslaafd zijn of last hebben van psychische klachten en soms omdat ze moeilijk contact maken of moeite hebben met de taal.

Lees meer

Feedback

.

Dáárom Antes

Jarenlange ervaring, sinds 1910

Veel vestigingen, ook bij u in de buurt

Snel weten waar je aan toe bent, bekijk de wachttijden

Veel kennis, veel experts in huis

Vergoed door de zorgverzekeraar

We kijken naar uw mogelijkheden