Sluit navigatie
Open navigatie

"Iedereen is anders en daarom krijgt u bij Antes zorg die op u is afgestemd."

E-health in de huisartsenpraktijk

De afgelopen tijd zijn er verschillende wetenschappelijke onderzoeken gepubliceerd waaruit blijkt dat e-health minstens zo effectief is als persoonlijk contact met een behandelaar. Antes is al sinds 2008 actief op het gebied van e-health. In eerste instantie waren er alleen de programma’s ‘Alcohol en Ik’ en ‘Cannabis en Ik’. Het doel van deze anonieme trainingen is om de deelnemers meer inzicht te geven in hun gebruik. De training begeleidt de deelnemer bij het minderen of het stoppen.

Inmiddels is ook de e-health training ‘Blijvend in Balans’ gerealiseerd. Deze interventie is een integraal onderdeel van de behandeling binnen de Generalistische Basis GGZ en de Specialistische GGZ en wordt afgewisseld met de reguliere afspraken met een behandelaar. De interventie richt zich op het voorkomen van terugval. De patiënt krijgt inzicht in zijn stoornis en krijgt hulpmiddelen aangereikt om tijdig terugval te signaleren en daarmee te voorkomen.

Voordelen e-health
In de Generalistische Basis GGZ en de Specialistische GGZ wordt e-health vaak ‘blended’ ingezet. Het voordeel hiervan is dat de patiënt, naast de consulten bij de behandelaar, zelf in eigen tijd en plaats, actief aan de slag kan met zijn herstel. Onder andere door opdrachten te maken, informatie te lezen of voorlichtingsfilmpjes te bekijken. E-health is een mooie aanvulling op het gewone consult en zorgt ervoor dat de tijd zo efficiënt en effectief mogelijk gebruikt wordt.
 
E-health in de huisartsenpraktijk
Ook in de huisartsenpraktijk kan e-health worden toegepast. Op dit moment worden nieuwe e-health interventies voor stress, slaap en bipolaire stoornissen ontwikkeld. Antes biedt huisartsen de mogelijkheid om deze interventies aan hun patiënten aan te bieden. Een patiënt gaat dan op een laagdrempelige manier aan de slag om de klachten onder controle te krijgen en erger te voorkomen. Niet alleen de patiënt is hiermee geholpen, ook de huisarts, die passende zorg kan leveren terwijl de werkdruk in de praktijk afneemt.
 
Feiten op een rijtje
• Onze e-health omgeving is goed beveiligd.
• Alleen de patiënt en de behandelaar  kunnen de gegevens inzien.
• Naast de training kan de patiënt berichten uitwisselen met zijn
   behandelaar en diagnostische vragen invullen.
• De behandelaar kan zelf de vorderingen van de patiënt volgen.
• De patiënt krijgt een persoonlijk naslagwerk.
 

Feedback

.

Dáárom Antes

Jarenlange ervaring, sinds 1910

Veel vestigingen, ook bij u in de buurt

Snel weten waar je aan toe bent, bekijk de wachttijden

Veel kennis, veel experts in huis

Vergoed door de zorgverzekeraar

We kijken naar uw mogelijkheden