Sluit navigatie
Open navigatie

"Iedereen is anders en daarom krijgt u bij Antes zorg die op u is afgestemd."

Uitgelicht: BUURT m/v werkt voor iedereen

BUURT m/v is in 2011 door Bouman opgezet als steuntje in de rug voor kwetsbare wijkbewoners, mensen die om welke reden dan ook in een sociaal isolement terecht zijn gekomen. Soms omdat ze (ex)verslaafd zijn of last hebben van psychische klachten en soms omdat ze moeilijk contact maken of moeite hebben met de taal.

Wat de oorzaak ook is, BUURT m/v helpt kwetsbare bewoners bij het oplossen van problemen die een plezieriger leven in de weg staan en leert de deelnemers om zelf de regie over hun eigen leven weer op te pakken. De buurtvrouwen en -mannen stellen hen voor aan sleutelfiguren in de wijk en ondersteunen bij zaken als het huishouden, huisvesting en de financiële administratie. Ze wijzen de weg richting (vrijwilligers) werk maar gaan als dat nodig is ook mee bij doktersbezoek. Naast praktische hulp signaleert BUURT m/v een mogelijk dreigende terugval, zodat daar snel op gereageerd kan worden.
 
Alleen maar voordelen
Het mes snijdt bij BUURT m/v aan twee kanten. De buurtvrouwen en -mannen waren tot hun aanstelling aangewezen op een bijstandsuitkering en krijgen als medewerker van BUURT m/v een regulier arbeidscontract aangeboden. Zo doen ze werkervaring op, worden hun kansen op de arbeidsmarkt groter en krijgen ze meer aanzien in hun woonomgeving. De medewerkers worden intensief getraind, gecoacht en geholpen bij het organiseren van de combinatie werk-privéleven. De wijk heeft profijt van BUURT m/v omdat medewerkers en deelnemers samenwerken aan een veilige, prettige buurt waar mensen naar elkaar omkijken.
 
Cijfers op een rijtje
Sinds de start eind 2011 hebben zich 211 deelnemers aangemeld voor BUURT m/v. Van hen hebben er 7 betaald werk gevonden, 37 doen nu vrijwilligerswerk en de overige deelnemers doen, op een enkeling na, mee aan georganiseerde BUURT m/v activiteiten.
 
BUURT m/v draait inmiddels in verschillende Rotterdamse en Dordtse wijken. Wilt u meer informatie over dit project of een patiënt aanmelden?
Neem dan contact op met Hilde Braam van BUURT m/v op telefoonnummer
06 - 2249 3374 of per e-mail: h.braam@antesgroep.nl

Feedback

.

Dáárom Antes

Jarenlange ervaring, sinds 1910

Veel vestigingen, ook bij u in de buurt

Snel weten waar je aan toe bent, bekijk de wachttijden

Veel kennis, veel experts in huis

Vergoed door de zorgverzekeraar

We kijken naar uw mogelijkheden