Sluit navigatie
Open navigatie

"Iedereen is anders en daarom krijgt u bij Antes zorg die op u is afgestemd."

ANTES: wie doet wat

Met de merken Bouman, Delta, Sprink en Youz vertegenwoordigt Antes het brede spectrum van specialismen in de geestelijke gezondheidszorg. Van lichte psychische klachten tot ernstige psychiatrische aandoeningen en verslavingspsychiatrie.

Antes gaat uit van een herstelgerichte benadering: Wij helpen mensen om weer grip op hun leven te krijgen. Dit doen we door een geïntegreerde aanpak op het gebied van behandelen, wonen en werken.

Sprink

Website: www.sprink.nl

• Poliklinische en ambulante behandeling van mensen met lichte psychische aandoeningen
• Blended behandeling en E-Health
• Detachering van POH GGZ en POH GGZ verslaving
• Consultatie en advies
T 088-2304050

Bouman

Website: www.boumanggz.nl

• Multidisciplinaire behandeling en begeleiding van mensen met problemen met alcohol, drugs, medicijnen, gokken of gamen in combinatie met andere psychische aandoeningen en problemen op overige leefgebieden: verslavingspsychiatrie
• Bemoeizorg
• Crisisdienst
T 088-2303300 / T crisisdienst 088-2304060

Delta

Website: www.deltapsy.nl

• Multidisciplinaire behandeling en begeleiding van mensen met complexe psychiatrische aandoeningen in combinatie met problemen op overige leefgebieden: Ernstige Psychiatrische Aandoeningen
• Ouderenpsychiatrie
• Bemoeizorg
• Spoedeisende Hulp Poli (SEHP)
T 088-2305050 / T SEHP 010-5031729

Youz

Website: www.youz.nl

• Diagnostiek kinder- en jeugdpsychiatrische stoornissen
• Multidisciplinaire behandeling van jongeren met een verslaving of misbruik in combinatie met gedragsproblemen, andere psychische aandoeningen en problemen op andere leefgebieden
• Preventie & vroegsignalering
• Jeugdveldwerk/toeleiding
T 088-2303030

Feedback

.

Dáárom Antes

Jarenlange ervaring, sinds 1910

Veel vestigingen, ook bij u in de buurt

Snel weten waar je aan toe bent, bekijk de wachttijden

Veel kennis, veel experts in huis

Vergoed door de zorgverzekeraar

We kijken naar uw mogelijkheden