Sluit navigatie
Open navigatie

"Iedereen is anders en daarom krijgt u bij Antes zorg die op u is afgestemd."

Delta is gestart met spoedpoli op de Zorgboulevard

In september is Delta op de Zorgboulevard in Rotterdam begonnen met een spoedpoli. Huisartsen kunnen patiënten die in crisis verkeren met spoed verwijzen voor een beoordeling en een kortdurend poliklinisch traject.

Spoed Eisende Hulp Psychiatrie

De spoedpoli vormt een onderdeel van de Spoed Eisende Hulp Psychiatrie(SEHP). Deze afdeling biedt de volgende mogelijkheden:
 

Spoedbeoordelingen

Wanneer u vermoedt dat er sprake is van een acute psychiatrische stoornis kunt u om een spoedbeoordeling vragen. Wij maken een inschatting van het actuele probleem en stellen een plan van aanpak op.
     

Time-out opname

Een van de mogelijkheden is om een patiënt met spoed een time-out opname aan te bieden. In deze kortdurende opname (5 dagen) wordt crisisinterventie geboden en een vervolgbehandeling geïndiceerd. Deze mogelijkheid bestond al langer.
    

Kortdurend poliklinisch traject

Wat nieuw is, is dat nu ook met spoed een kortdurend poliklinisch traject wordt geboden. Aanleiding voor dit traject is dat de behandeling van psychiatrische stoornissen de komende tijd toenemend in de thuissituatie zal plaatsvinden. Daarom is tijdige poliklinische crisisinterventie van belang, zodat verdere escalatie en een opname voorkomen kan worden.

Vijf gesprekken

De spoedpoli is bedoeld voor patiënten die in crisis zijn. Patiënten krijgen vijf poliklinische contacten waarbij er heel doelgericht gezocht wat de oorzaak van de crisis is en hoe deze gestabiliseerd kan worden. Na de vijf gesprekken kan een patiënt worden terugverwezen naar de huisarts. Als blijkt dat er meer behandeling nodig is, wordt iemand doorverwezen voor een poliklinische vervolgbehandeling.

Patiënt aanmelden of meer informatie?

Voor het aanmelden van patiënten belt u Spoed Eisende Hulp Psychiatrie (SEHP), telefoonnummer 010-5031729. U heeft dan contact met een Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV). Er kan meteen een afspraak voor een spoedbeoordeling of intake op de spoedpoli worden gemaakt. Wilt u meer informatie over de acute poli en ziekenhuispsychiatrie? Neemt u dan contact op met Carla Hagestein of Michiel Coesmans, beiden bereikbaar via de SEHP.
 

Feedback

.

Dáárom Antes

Jarenlange ervaring, sinds 1910

Veel vestigingen, ook bij u in de buurt

Snel weten waar je aan toe bent, bekijk de wachttijden

Veel kennis, veel experts in huis

Vergoed door de zorgverzekeraar

We kijken naar uw mogelijkheden