Sluit navigatie
Open navigatie

"Iedereen is anders en daarom krijgt u bij Antes zorg die op u is afgestemd."

Uitgelicht: Naar een wijkgerichte aanpak

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gaat veranderen. Nu al zijn gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen met een beperking. Met de nieuwe Wmo kunnen gemeenten andere vormen van hulp op maat organiseren. Ook mensen met een psychiatrische aandoening of verslaving krijgen met de nieuwe Wmo te maken.

Dichtbij en in samenhang

De zorg- en dienstverlening wordt afgestemd op de persoonlijke situatie van iemand. Dichtbij en in samenhang waarbij de cliënt centraal staat. In eerste instantie wordt bekeken wat iemand zelf kan. Of waar zijn sociale netwerk van familie, vrienden en buren kan ondersteunen. Lukt dat niet, dan kan iemand voor kortere of langere tijd ondersteuning krijgen. Mensen met psychosociale problemen en/of psychiatrische aandoeningen zullen vaak zowel de voorziening uit de Zorgverzekeringswet (Zvw) als het gemeentelijk ondersteuningsaanbod nodig hebben. Door de veranderingen kan dit beter op elkaar worden afgestemd.

Wat betekent dit voor Antes?

Wij verplaatsen onze aanpak nog meer naar de wijk. In de gemeente Rotterdam gaan we 14 ggz wijkteams organiseren. Om de samenhang tussen de dienstverlening vanuit de Zvw en de Wmo te garanderen, werken wij samen met de cliënt aan zijn doelen op de domeinen behandelen, wonen én werken. En we maken zo veel mogelijk gebruik van het informele steunsysteem in de wijk.

Verwijzen naar Antes

Voor het verwijzen naar behandeling bij Bouman, Delta, Sprink of Youz (voor jongeren van 18 - 23 jaar) door huisartsen verandert er niets. U kunt doorverwijzen op de manier zoals u gewend bent (Zorgdomein, aanmeldformulier website, per fax of telefoon).
Heeft u een patiënt met een vraag voor ondersteuning op het gebied van dagbesteding, woonbegeleiding of beschermd wonen? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Aanmelding en Inschrijving van Bouman, telefoonnummer: 088 - 230 3371 of stuur een e-mail naar wmo@antesgroep.nl.

Feedback

.

Dáárom Antes

Jarenlange ervaring, sinds 1910

Veel vestigingen, ook bij u in de buurt

Snel weten waar je aan toe bent, bekijk de wachttijden

Veel kennis, veel experts in huis

Vergoed door de zorgverzekeraar

We kijken naar uw mogelijkheden