Sluit navigatie
Open navigatie

"Iedereen is anders en daarom krijgt u bij Antes zorg die op u is afgestemd."

Aandacht voor het persoonlijke verhaal

Voor kinderen van ouders met psychische klachten of een verslavingsprobleem
 

Kinderen van een ouder met psychische en/of verslavingsproblemen kunnen met veel vragen rondlopen. Hoe ga ik hiermee om? Doe ik iets verkeerd? Ze voelen zich vaak extra verantwoordelijk en kunnen onzeker zijn. Ook hebben deze kinderen een verhoogd risico om zelf psychische problemen te ontwikkelen.

Om deze jongeren op weg te helpen, organiseert Youz speciale bijeenkomsten. De jongeren staan tijdens de acht bijeenkomsten stil bij de emoties die ze hebben. Ze krijgen handvatten om om te gaan met de situatie thuis. Onder andere door de kennis te vergroten van de problematiek van hun ouders. Een belangrijk onderdeel is verder het vergroten van de weerbaarheid van de jongeren. Maar bovenal: in de bijeenkomsten is er aandacht voor hun persoonlijke verhaal.
 
Onderwerpen
Tijdens de bijeenkomsten worden de volgende onderwerpen behandeld:
  • Bespreekbaar maken thuissituatie
  • Wat weet jij? De problematiek van mijn ouders en de gevolgen
  • Uiten van gevoelens
  • •Omgaan met je ouders: anders denken, anders doen?
  • Opkomen voor jezelf en sociale steun
  • Een eigen leven leiden
 
Daarnaast wordt er ook een bijeenkomst voor de ouders georganiseerd.
 
Positieve resultaten
Youz heeft de bijeenkomsten al eerder georganiseerd. De jongeren gaven na afloop aan dat ze door de cursus beter begrijpen wat de invloed is van de problematiek van vader of moeder op zichzelf. Ze staan meer stil bij de eigen gevoelens en ze merken dat zij beter met bepaalde situaties kunnen omgaan. Ook ervaren ze het contact met lotgenoten als positief.
 
Praktische informatie
De groep voor jongeren van 12 tot 15 jaar start in 2015 na de meivakantie en na de zomervakantie. Voor de groep jongeren van 16 tot 24 jaar start er een groep na de zomervakantie. Voor informatie over data en voor aanmelding kunt u terecht op www.youz.nl (zie KOPP/KVO).
 
De bijeenkomsten worden momenteel georganiseerd voor Rotterdamse jongeren. Youz kijkt naar mogelijkheden om de KOPP/KVO groepen ook buiten Rotterdam in te zetten.
 
Deelname aan de groepen is gratis en er is geen verwijzing voor nodig. Voor informatie en vragen kunt u mailen naar preventie@youz.nl, bellen 088 - 230 30 30 of naar de website van youz.

Feedback

.

Dáárom Antes

Jarenlange ervaring, sinds 1910

Veel vestigingen, ook bij u in de buurt

Snel weten waar je aan toe bent, bekijk de wachttijden

Veel kennis, veel experts in huis

Vergoed door de zorgverzekeraar

We kijken naar uw mogelijkheden