Sluit navigatie
Open navigatie

"Iedereen is anders en daarom krijgt u bij Antes zorg die op u is afgestemd."

“Een mooi voorbeeld hoe WMO-ondersteuning in de praktijk aansluit”

Priyanka Tjon, herstelregisseur bij Antes, vertelt met trots over een cliënt waarmee het mede dankzij de WMO-ondersteuning nu heel goed gaat. “Meneer is een Dordtse man van middelbare leeftijd met een fors alcoholprobleem. Hij verwaarloosde zichzelf en zijn woning, en werd uiteindelijk zijn woning uitgezet. Daarna zocht hij hulp en is hij enkele maanden opgenomen geweest in de Bouman kliniek in Rotterdam. Daar ging het steeds beter met hem. De ontslagdatum kwam in zicht.
 

Grote kans op terugval

Meneer had zoals gezegd geen woning meer, alleen een postadres. Daarbij was hij wegens lichamelijke problemen volledig afgekeurd en had geen dagbesteding meer. Ook had hij nog weinig sociale contacten. In zo’n situatie is de kans op terugval erg groot.
 

Vlotte samenwerking

Zijn behandelaar heeft mij benaderd en ik heb geadviseerd een aanvraag te doen bij de gemeente voor een WMO-indicatie. Samen met zijn behandelaar in de kliniek heeft hij vervolgens bij de gemeente Dordrecht een WMO-aanvraag gedaan om begeleid te kunnen wonen. De gemeente werkte hier vlot in mee. Zo kon meneer direct uit de kliniek een woning betrekken waar dagelijkse woonbegeleiding is en kon hij naar de dagbesteding.
 

Vijf dagen per week aan de slag

Het gaat nu heel goed met hem. Als dagbesteding werkt hij vijf dagen per week bij kringloopbedrijf Opnieuw & Co. Ze zijn daar erg blij met hem. Ook met zijn lichamelijke klachten gaat het goed, omdat ze daar op het werk rekening mee houden. Het werk en de woonbegeleiding helpen hem om een stabiel ritme aan te houden. Al in de kliniek leerde hij beter voor zichzelf te zorgen. Dat heeft onze
woonbegeleiding verder opgepakt. Meneer houdt zijn persoonlijke verzorging en huishouden nu op orde. Momenteel zijn we bezig om ook zijn financiën stabiel te krijgen.
 

Volgende stap

Binnenkort kan meneer doorstromen naar een zelfstandige woning. Voorlopig nog met dagbesteding en woonbegeleiding. De woonbegeleiding wordt dan minder intensief. Het risico op terugval is bij een verslaving altijd aanwezig. Daarom houden we vinger aan de pols. Het is mooi om te zien hoe we in de praktijk aansluiting houden. Een behandeling in de kliniek is nodig voor een goede start. De WMO-ondersteuning daarna is onmisbaar voor de cliënt om een stabiele woon- en werksituatie op te bouwen en te behouden.”

Feedback

.

Dáárom Antes

Jarenlange ervaring, sinds 1910

Veel vestigingen, ook bij u in de buurt

Snel weten waar je aan toe bent, bekijk de wachttijden

Veel kennis, veel experts in huis

Vergoed door de zorgverzekeraar

We kijken naar uw mogelijkheden