Sluit navigatie
Open navigatie

"Iedereen is anders en daarom krijgt u bij Antes zorg die op u is afgestemd."

Herkent u de signalen? Workshop vroegsignalering

U spreekt met grote regelmaat mensen van wie u vermoedt dat er iets meer aan de hand is, dat er iets ‘niet pluis is’. Maar aan welke signalen kunt u een mogelijk probleem door gebruik van middelen of psychische problemen herkennen? En wat kunt u vervolgens met die signalen? Lukt het om zelf diegene nog voldoende ondersteuning te bieden? Of is het nodig om door te verwijzen naar de GGZ? 

 
Tijdens de workshop ‘Vroegsignalering’ leert u wat u in de praktijk kunt tegenkomen. En vooral hoe u hiermee kunt omgaan. Aan welke signalen en combinaties daarvan is een mogelijk probleem te herkennen? En wat kunt u daar vervolgens mee doen?
 
In deze workshop wordt stilgestaan bij de belangrijkste gedragskenmerken waarbij u bedacht moet zijn op mogelijke psycho-sociale problemen. En u leert wanneer u beter specialistische hulp kunt inschakelen. Om deze problemen te herkennen kan een signaleringslijst gebruikt worden. Deze signaleringslijst is een hulpmiddel voor een gesprek met de betrokkene. U beschrijft daarmee zo feitelijk mogelijk, zonder interpretatie, wat gezien of geobserveerd is. Het helpt om het ‘pluis-niet pluis gevoel’ te onderbouwen.
 
Na de workshop herkent u signalen en weet u hoe te handelen.
 
Antes biedt deze basis workshop kosteloos aan.
 
Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de workshop neemt u dan contact op met één van onze accountmanagers Anneke Boot tel. 06 - 538 507 86 of Bianca Hoitzing 06 - 511 827 29
of stuurt u een e-mail naar relaties@antesgroep.nl

Feedback

.

Dáárom Antes

Jarenlange ervaring, sinds 1910

Veel vestigingen, ook bij u in de buurt

Snel weten waar je aan toe bent, bekijk de wachttijden

Veel kennis, veel experts in huis

Vergoed door de zorgverzekeraar

We kijken naar uw mogelijkheden