Sluit navigatie
Open navigatie

"Iedereen is anders en daarom krijgt u bij Antes zorg die op u is afgestemd."

Ondersteuning voor cliënten met psychische problemen en bij verslaving

WMO-ondersteuning en begeleiding bieden wij aan onder de naam Antes, waar Delta Psychiatrisch Centrum en Bouman GGZ onderdeel van zijn. Vanuit die merken leveren wij intramurale en extramurale ondersteuning, begeleiding en behandeling van cliënten met psychiatrische en/of verslavingsproblematiek. 

Antes is in 2012 ontstaan na een fusie van Delta Psychiatrisch Centrum en Bouman GGZ. U kent Delta als specialist op het gebied van algemene psychiatrie en Bouman GGZ als expert bij verslavingspsychiatrie.
 

Kennis van de wijken

Doordat wij al decennialang diepgeworteld zijn in de regio, kennen we de dynamiek en problematiek in de wijken. En we kennen de inwoners die kampen met psychische problemen en verslaving. Wij hebben een groot werkgebied, maar organiseren onze ondersteuning dichtbij. In de wijken zijn tientallen herstelregisseurs van Antes actief. Zij werken als vast contactpersoon voor de cliënt, de gemeente, samenwerkingspartners en het sociale netwerk.
 

Ons proces

Wanneer een cliënt voor Antes kiest en wij hebben een indicatie van de gemeente ontvangen, wordt binnen drie dagen contact opgenomen met de cliënt om een afspraak in te plannen. De herstelregisseur komt langs om te bespreken welke ondersteuning en begeleiding nodig is. Aan het eind van het gesprek is afgestemd welke begeleiding er wordt gegeven en welke doelen daarbij horen. De herstelregisseur zorgt er voor dat de begeleiding door gemeente, Antes, samenwerkingspartners en het sociale netwerk samenhangend is, met de zelfde doelen voor ogen.
 

Vormen ondersteuning

We bieden ondersteuning op alle leefgebieden. Die ondersteuning kan in lichte mate zijn of juist heel intensief. Zo kunnen we een uurtje in de week ondersteunen om de financiën op orde te krijgen. Maar een cliënt kan ook bij ons wonen in een beschermde woonvoorziening.
 
 
Meer informatie over ons en de WMO brochure vindt u op onze website www.antesgroep.nl/wmo.
 
U kunt onze WMO brochure ook aanvragen via wmo@antesgroep.nl
of via ons WMO contactcentrum
T 088 - 230 33 71

Feedback

.

Dáárom Antes

Jarenlange ervaring, sinds 1910

Veel vestigingen, ook bij u in de buurt

Snel weten waar je aan toe bent, bekijk de wachttijden

Veel kennis, veel experts in huis

Vergoed door de zorgverzekeraar

We kijken naar uw mogelijkheden