Sluit navigatie
Open navigatie

"Iedereen is anders en daarom krijgt u bij Antes zorg die op u is afgestemd."

ANTES: Wie doet wat?

Met de merken Bouman, Delta, Sprink en Youz vertegenwoordigt Antes het brede spectrum van specialismen in de geestelijke gezondheidszorg. Van lichte psychische klachten tot ernstige psychiatrische aandoeningen en verslavingspsychiatrie.

 
Antes gaat uit van een herstelgerichte benadering: Wij helpen mensen om weer grip op hun leven te
krijgen. Dit doen we door een geïntegreerde aanpak op het gebied van behandelen, wonen en werken.
 

WMO

Vanuit de ervaring en kennis van Bouman en Delta biedt Antes ondersteuning en begeleiding bij de WMO.
Voor informatie en aanmelding:
Antes T 088 - 230 33 71 / wmo@antesgroep.nl
 

Korte behandeltrajecten

• Poliklinische en ambulante behandeling van mensen met lichte psychische aandoeningen
• Blended behandeling en E-Health
• Detachering van POH GGZ en POH GGZ verslaving
• Consultatie en advies
Sprink T 088 - 230 40 50
 

Verslavingspsychiatrie

• Multidisciplinaire behandeling en begeleiding van mensen met problemen met alcohol, drugs, medicijnen, gokken of gamen in combinatie met andere psychische aandoeningen en problemen op overige leefgebieden: verslavingspsychiatrie
• Bemoeizorg
• Crisisdienst
Bouman T 088- 230 30 00 / T crisisdienst 088 - 230 40 60
 

Algemene psychiatrie

• Multidisciplinaire behandeling en begeleiding van mensen met complexe psychiatrische aandoeningen in combinatie met problemen op overige leefgebieden: Ernstige Psychiatrische Aandoeningen
• Ouderenpsychiatrie
• Bemoeizorg
• Spoedeisende Hulp Poli (SEHP)
Delta T 088 - 230 50 50 / T SEHP 010 - 503 17 29
 

Jongeren tot 24 jaar

• Diagnostiek kinder- en jeugdpsychiatrische stoornissen
• Multidisciplinaire behandeling van jongeren met een verslaving of misbruik in combinatie met gedragsproblemen, andere psychische aandoeningen en problemen op andere leefgebieden
• Preventie & vroegsignalering
Jeugdveldwerk/toeleiding
Youz T 088 - 230 30 30

Feedback

.

Dáárom Antes

Jarenlange ervaring, sinds 1910

Veel vestigingen, ook bij u in de buurt

Snel weten waar je aan toe bent, bekijk de wachttijden

Veel kennis, veel experts in huis

Vergoed door de zorgverzekeraar

We kijken naar uw mogelijkheden