Sluit navigatie
Open navigatie

"Iedereen is anders en daarom krijgt u bij Antes zorg die op u is afgestemd."

Aandacht voor palliatieve zorg

10 december 2015

Goede palliatieve terminale zorg voor patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA) is niet altijd vanzelfsprekend. In de ggz zijn doorgaans onvoldoende middelen om de bijkomende
lichamelijke symptomen goed te behandelen. Zo hebben patiënten met EPA vaak een andere pijnbeleving en kunnen ze hun symptomen niet altijd goed onder woorden brengen. Daarnaast wijkt door langdurig psychofarmaca gebruik pijnmedicatiedosering af van de richtlijnen. Antes biedt deze gespecialiseerde vorm van palliatieve zorg.

Uniek aanbod

De Medisch Psychiatrische Unit (MPU) van Antes is een van de weinige plaatsen in Nederland waar palliatieve terminale zorg voor patiënten met EPA aangeboden wordt. Sinds september 2015 doet de MPU mee aan het landelijk Verbeter programma Palliatieve Zorg van ZonMw, waarbij de best practice methodiek ‘Besluitvorming in de palliatieve fase’ geïmplementeerd wordt. Deze methodiek is ontwikkeld door het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en heeft als doel het optimaliseren van palliatieve zorg en vergroten van zelfregie bij patiënten met EPA tijdens hun laatste levensfase.
 

“Het doel is het optimaliseren van palliatieve zorg
en vergroten van zelfregie bij patiënten met EPA
tijdens hun laatste levensfase.”

Kennis

Inmiddels zijn nulmetingen uitgevoerd door het Nivel en vond begin november de startbijeenkomst plaats. Die dag is het hele multidisciplinaire team van de MPU door het IKNL getraind in de methodiek. De komende maanden volgen nog meer trainingsbijeenkomsten zodat het team de methodiek optimaal in de vingers krijgt. Daarnaast wordt begin volgend jaar een aantal teamleden van de MPU opgeleid om zelf deze trainingen te geven binnen Antes. Op die manier
wordt opgedane kennis en ervaring gedeeld en wordt het voor patiënten met EPA vaker mogelijk om te sterven op de plek van voorkeur.

Zo werkt Antes constant aan kwaliteitszorg met het belang van de patiënt als uitgangspunt.

Meer weten over het project of palliatieve zorg op de MPU?

Neem dan contact op met:

Feedback

.

Dáárom Antes

Jarenlange ervaring, sinds 1910

Veel vestigingen, ook bij u in de buurt

Snel weten waar je aan toe bent, bekijk de wachttijden

Veel kennis, veel experts in huis

Vergoed door de zorgverzekeraar

We kijken naar uw mogelijkheden