Sluit navigatie
Open navigatie

"Iedereen is anders en daarom krijgt u bij Antes zorg die op u is afgestemd."

Zwanger & Verslaafd

Wanneer middelengebruik tijdens de zwangerschap een rol speelt, heeft het ongeboren kind al voor de geboorte een valse start. Het Meldpunt Zwanger & Verslaafd van Bouman begeleidt zwangere vrouwen met als doel het kind zo gezond mogelijk ter wereld te laten komen. De samenwerking met huisartsen en de POH GGZ is daarbij heel belangrijk.

Bij het Meldpunt Zwanger & Verslaafd komen vrouwen met uiteenlopende verslavingen die variëren van zwaar tot minder zwaar. “Er zijn daarin twee type vrouwen te onderscheiden”, aldus Famke Trommels, coördinator Meldpunt Zwanger & Verslaafd, “De een is zich ervan bewust dat alcohol en drugs slecht is voor het ongeboren kind en staat open voor behandeling. De motivatie is hoog en met de juiste begeleiding komt de baby doorgaans gezond op de wereld. Bij de ander ontbreekt de motivatie en blijft gebruik een rol spelen tijdens de zwangerschap. Dan is ingrijpen noodzakelijk en wordt in overleg met andere betrokken instanties bepaald of er bijvoorbeeld een gedwongen behandelkader nodig is.”

Standaardvragen over middelengebruik

De ervaring leert dat vrouwen die gevraagd worden naar middelengebruik niet altijd eerlijk antwoord geven. “Met de kennis die de huisarts heeft over een patiënt, kan een inschatting worden gemaakt hoe groot de motivatie is om het middelengebruik tijdens de zwangerschap te stoppen of ernstig te verminderen. Mede op basis daarvan wordt de behandeling ingericht”, benadrukt Famke Trommels. “Daarom pleiten we voor standaardvragen over middelen gebruik bij een zwangerschap. We geven hierover regelmatig voorlichting aan verwijzers. Zo proberen we vooraan in de keten de kennis over deze problematiek te vergroten en meer zwangere vrouwen in zorg te krijgen.”

U kunt bij het Meldpunt per (anonieme) casus overleggen welke opties er voor een aanstaande moeder zijn.

Samenwerking

Het Meldpunt Zwanger & Verslaafd werkt binnen een convenant samen met Erasmus Medisch Centrum, Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond (JBRR) en de Raad van Kinderbescherming.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.boumanggz.nl/meldpunt-zwangerschap of bel 088 230 5000.

Feedback

.

Dáárom Antes

Jarenlange ervaring, sinds 1910

Veel vestigingen, ook bij u in de buurt

Snel weten waar je aan toe bent, bekijk de wachttijden

Veel kennis, veel experts in huis

Vergoed door de zorgverzekeraar

We kijken naar uw mogelijkheden