Sluit navigatie
Open navigatie

"Iedereen is anders en daarom krijgt u bij Antes zorg die op u is afgestemd."

Komt een vrouw bij de dokter...

Omgaan met (ernstige) psychische klachten bij zwangerschap


Een zwangerschap is een bijzondere periode voor de aanstaande moeder. Vaak gaat het gepaard met blijdschap en nieuwsgierigheid, maar er is ook een groep vrouwen die vanwege hun psychiatrisch ziektebeeld meer zorgen heeft dan normaal. Dat kan komen doordat sommige psychofarmaca tijdens de zwangerschap
niet kunnen worden ingenomen of omdat tijdens de huidige of een
eerdere zwangerschap psychiatrische klachten zijn ontstaan.
 

Deze vrouwen kunnen terecht op de Poli Zwangerschapspsychiatrie van Delta.“We zien op de Poli vrouwen met uiteenlopende hulpvragen”, vertellen Melisse Bais en Raymond Haans, beide psychiater en werkzaam bij Delta. “Een zwangerschap is normaal al een periode waarin grote lichamelijk en psychosociale veranderingen voorkomen. Het komt voor dat de veranderingen in de vocht- en hormoonhuishouding een trigger zijn voor stemmingsstoornissen, angststoornissen of een psychose.”


Signaleringsplan

Vrouwen die door de huisarts worden doorverwezen naar de Poli krijgen een uitnodiging voor een intakegesprek. Met elkaar wordt gekeken naar de meest passende vorm van behandeling. Daarnaast wordt er psycho-educatie gegeven en wordt er samen met patiënt én de naaste omgeving gewerkt aan een signaleringsplan. “In zo’n plan, dat ook naar de huisarts wordt gestuurd, staat beschreven hoe er moet worden gehandeld als bepaalde signalen zich voordoen, zoals bijvoorbeeld aanhoudende somberheid, achterdocht, of extreme onrust”, vertelt Bais verder. “Omdat iedereen anders is, is een signaleringsplan maatwerk en spelen de familie en nauwbetrokkenen een belangrijke rol hierin. Vaak zien zij als eerste dat het niet goed gaat met patiënte en kunnen aan de bel trekken, in dat geval is vooraf al bepaald welk vangnet in werking treedt.”
 

Onverwachte klachten

Er is ook een groep vrouwen die niet eerder te maken heeft gehad met psychiatrische klachten, maar waarbij de zwangerschap of een traumatische bevalling een ernstig effect heeft op de mentale gezondheid. “We zien dat onze samenwerking met de afdeling Gynaecologie van het Maasstad Ziekenhuis en huisartsen voor deze groep vrouwen erg belangrijk is”, vertelt Haans. “Vrouwen die onverwachts psychiatrische klachten krijgen, worden vaak onzeker en dat is zowel voor moeder als kind niet goed. Bij ons kunnen ze terecht voor poliklinische en kortdurende hulp. We zorgen ervoor dat ze inzicht krijgen in hun klachten en leren ze hoe ermee om te gaan, waardoor ze snel weer de draad kunnen oppakken.”
 

Meer informatie

Locatie Zorgboulevard T. 088 - 230 32 32
Locatie Dirksland T. 088 - 230 40 35

Feedback

.

Dáárom Antes

Jarenlange ervaring, sinds 1910

Veel vestigingen, ook bij u in de buurt

Snel weten waar je aan toe bent, bekijk de wachttijden

Veel kennis, veel experts in huis

Vergoed door de zorgverzekeraar

We kijken naar uw mogelijkheden