Sluit navigatie
Open navigatie

"Iedereen is anders en daarom krijgt u bij Antes zorg die op u is afgestemd."

Colofon

Youz biedt advies en behandeling aan jongeren tot en met 23 jaar die vragen hebben of problemen ondervinden in de omgang met middelen of gok- of gamegedrag. Youz is er ook voor de ouders en/of opvoeders.

Ons aanbod

Youz adviseert en behandelt jongeren samen met het gezinssysteem. Youz werkt vanuit poliklinische en klinische setting en outreachend. Preventie houdt zich bezig met activiteiten op het gebied van alcohol, drugs, gokken en gamen met als doel middelengebruik en problematisch gamen bij jongeren te voorkomen en terug te dringen. Tevens bieden onze gezondheidscoaches voorlichting en kortdurende begeleidingstrajecten aan op verschillende scholen in de regio.
Hieronder lichten wij de verschillende onderdelen van Youz toe.

Veldwerk

Team veldwerk richt zich op toeleiding en bemoeizorg van jongeren met ontwikkelingsproblemen op verschillende leefgebieden zoals het gezin, op school/werk, met politie, met justitie, psychische problemen en eventueel verslavingsproblematiek. Het doel van jeugdveldwerk is toeleiding naar passende zorg en ondersteuning. Criteria voor deze doelgroep zijn:

  • Jongeren met meervoudige problematiek
  • Jongeren in de leeftijd van 18 tot en met 22 jaar
  • Jongeren die wonen (of zwerven) in de gemeenten waarvoor Rotterdam centrumgemeente is.

T 088 – 230 30 30

Preventie

De afdeling Vroegsignalering en Geïndiceerde Preventie houdt zich bezig met preventieactiviteiten op het gebied van alcohol, drugs, gokken en gamen met als doel middelengebruik en problematisch gamen bij jongeren te voorkomen en terug te dringen. In die hoedanigheid geeft Preventie onder andere voorlichtingen en trainingen voor intermediairs die (in-)direct met jongeren te maken hebben, wordt er advies gegeven aan organisaties en evenementen en worden consultaties geboden aan jongeren en ouders die problemen ervaren. 

Daarnaast biedt Preventie aan scholen voorlichting en ondersteuning bij het implementeren van verschillende programma’s voor het onderwijs. Het preventie-aanbod is onderverdeeld in drie domeinen waaronder verschillende projecten vallen. Deze drie domeinen zijn school, thuis en vrije tijd.

T 088 –  230 30 30 E preventie@youz.nl

Gezondheidscoaches

De gezondheidscoaches worden ingezet binnen diverse ROC’s, VSO cluster 4 en Praktijkonderwijs om studenten en leerlingen op een persoonlijke en laagdrempelige manier te begeleiden om middelengebruik en onderliggende problematiek te verminderen door middel van screenings- en toeleidingstrajecten. De gezondheidscoaches zijn een aantal uren per week op diverse locaties aanwezig. 

T 088 – 230 30 30

Poliklinieken

De poliklinieken van Youz bieden ambulante behandeling aan jongeren tot en met 23 jaar die kampen met verslavingsproblematiek al dan niet in combinatie met andere (psychiatrische) problemen. Naast de behandeling van de verslaving is er aandacht voor zijn/haar omgeving. Ouders nemen deel aan de oudergroep en zo nodig wordt ouderbegeleiding of systeemtherapie ingezet. Contacten met de kinder- en jeugdpsychiater en de verslavingsarts maken deel uit van de behandeling en zo nodig wordt naast de behandeling verslaving ook psychologische behandeling uitgevoerd. Enkele medewerkers van ons nemen deel aan het wijkteam Beverwaard en Vreewijk, tevens zijn wij betrokken bij de FACT-teams van Lucertis Oude Dijk en Mathenesserlaan en een inverbindingsteam van Enver. Onze poliklinieken vindt u in Rotterdam (Eendrachtsplein en Zorgboulevard), Spijkenisse (Hoeklaan) en Dordrecht (Kuipershaven). Polikliniek Eendrachtsplein (hoofdpoli) 

T 088 - 230 30 30

Kliniek

De Youz kliniek (in Rotterdam) is een open kliniek voor iedere jongere van 12 tot en met 23 jaar waarbij behandeling op één van onze poliklinieken niet mogelijk is omdat er teveel problemen zijn. Deze problemen kunnen een combinatie zijn van problemen in de relatie met familie en vrienden, problemen op school of werk en lichamelijke of psychische klachten. Een behandeling op de kliniek kan soms nodig zijn om “rust” te creëren voor jongeren en voor anderen zodat problemen goed in kaart kunnen worden gebracht en kunnen worden aangepakt. 

T 088 – 088 – 230 56 30

Feedback

.

Dáárom Antes

Jarenlange ervaring, sinds 1910

Veel vestigingen, ook bij u in de buurt

Snel weten waar je aan toe bent, bekijk de wachttijden

Veel kennis, veel experts in huis

Vergoed door de zorgverzekeraar

We kijken naar uw mogelijkheden