Sluit navigatie
Open navigatie

"Iedereen is anders en daarom krijgt u bij Antes zorg die op u is afgestemd."

Hoe herken je een verslaving bij een jongere?

Hoe herken je een verslavingsprobleem bij een jongere en wanneer is een doorverwijzing naar specialistische zorg wenselijk? Met die vragen worstelen veel huisartsen en praktijkondersteuners GGZ, merkt Joop Grevelink, verslavingsarts bij Youz. Zijn tip: “Wees er alert op en durf ernaar te vragen, zeker als er sprake is van risicofactoren. Bijvoorbeeld als een jongere ADHD heeft.”Jaarlijks worden in Nederland circa 5.000 jongeren behandeld voor een verslaving. “Maar het probleem is veel groter”, zegt Joop Grevelink. “Jongeren vormen een kwetsbare groep; het is zaak een (beginnende) verslaving zo vroeg mogelijk te herkennen en te behandelen. Dat maakt de kans groter dat de schade beperkt blijft”, aldus Joop Grevelink. Naast zijn werk als verslavingsarts bij Youz is hij actief als huisarts bij een gezondheidscentrum op Rotterdam-Zuid.

Doorvragen

Door de beperkte tijd die per patiënt beschikbaar is, komen huisartsen er vaak niet aan toe een eventuele verslaving tijdens een consult te bespreken. Joop Grevelink raadt hen aan er desondanks alert op te zijn. “Zeker als de signalen of omstandigheden daar aanleiding toe geven.” “Van jongeren met ADHD weten we dat bij 50 procent op enig moment een vorm van verslaving om de hoek komt kijken. Doorvragen is ook gewenst als de jongere rookt. Tabaksverslaving is op zich al voldoende reden voor actie, maar vaak ligt ook cannabisverslaving op de loer. De stap naar blowen is nu eenmaal kleiner zodra iemand rookt.” Ook alcohol leidt steeds vaker tot problemen. “Ze beginnen veel jonger met drinken dan vroeger. Te vaak wordt gedacht dat het wel meevalt. Het aantal jongeren dat in het weekend bij de huisartsenpost of spoedeisende hulp belandt, groeit echter snel. Zoals bekend is alcohol op jonge leeftijd zeer schadelijk voor de hersenen, die nog in ontwikkeling zijn. Als huisarts kun je het verschil maken door tijdig in te grijpen.”

Telefonisch spreekuur:

Voor huisartsen en praktijkondersteuners heeft Youz sinds juni van dit jaar een telefonisch spreekuur.

Dag: vrijdag
Tijd: 11.30 - 12.30 uur
Tel.: 088 - 230 30 08

Feedback

.

Dáárom Antes

Jarenlange ervaring, sinds 1910

Veel vestigingen, ook bij u in de buurt

Snel weten waar je aan toe bent, bekijk de wachttijden

Veel kennis, veel experts in huis

Vergoed door de zorgverzekeraar

We kijken naar uw mogelijkheden