Sluit navigatie
Open navigatie

"Iedereen is anders en daarom krijgt u bij Antes zorg die op u is afgestemd."

Verwijsmodel: Basis GGZ of gespecialiseerde GGZ?

Wanneer uw patiënt psychische klachten heeft, kunt u als huisarts ervoor kiezen om hem of haar zelf in uw praktijk zelf te begeleiden. Of u regelt de begeleiding via uw praktijkondersteuner ggz (POH GGZ). Daarnaast kunt u verwijzen naar de generalistische basis ggz of verwijzen naar de gespecialiseerde ggz.

Verwijsmodel
 

Antes biedt zowel behandeling in de basis ggz als de specialistische ggz. Wanneer verwijst u naar de generalistische basis ggz en wanneer naar de specialistische ggz?

U bepaalt op basis van de volgende criteria of en zo ja, waarheen u verwijst:

  • Is er een vermoeden van een DSM benoemde stoornis?
  • Wat is de ernst van de problematiek?
  • Wat is de impact op het dagelijks functioneren?
  • Complexiteit van de problematiek: is er sprake van comorbiditeit?
  • Het risico: is er sprake van zelfverwaarlozing, verwaarlozing van naasten, suïcideneigingen of kindermishandeling?
  • Het beloop van de klachten: wat is de duur van de klachten?
     

Heeft u een vermoeden van een DSM stoornis? Dan kunt u verwijzen naar de generalistische basis ggz. Zijn er factoren die van invloed zijn op de DSM stoornis? Bijvoorbeeld een hoog risico op agressie of suïcide? Of andere bijkomende factoren die het complex maken? Dan kunt u verwijzen naar de specialistische ggz.
 

Aanmelden patiënt

U kunt uw patiënt direct online bij ons aanmelden via het online aanmeldformulier. Nadat we uw aanmelding hebben ontvangen, nemen we contact op met uw patiënt om een afspraak te maken.
 

Is er spoed?

Bij crisis kunt u ons 24 uur per dag, 7 dagen per week bereiken op het nummer van de Crisisdienst  Antes 088-358 1500.

Feedback

.

Dáárom Antes

Jarenlange ervaring, sinds 1910

Veel vestigingen, ook bij u in de buurt

Snel weten waar je aan toe bent, bekijk de wachttijden

Veel kennis, veel experts in huis

Vergoed door de zorgverzekeraar

We kijken naar uw mogelijkheden