Sluit navigatie
Open navigatie

"Iedereen is anders en daarom krijgt u bij Antes zorg die op u is afgestemd."

Reglement

We willen onze leden zoveel mogelijk plezier laten beleven aan al onze activiteiten zonder teveel regels. Als we elkaar met respect behandelen zal dit ook zeker lukken. Gezien het feit dat velen van ons een zware periode achter de rug hebben, vragen we iets meer geduld en begrip. Echter voor de veiligheid van zowel jou als ons, hebben we het volgende reglement gemaakt waar een ieder zich aan dient te houden. Door deel te nemen aan een activiteit gaat men akkoord met het reglement welke ook te vinden is op onze website.

 • Toegang
Toegang tot de locatie van de activiteit is alleen toegestaan met een geldige lidmaatschapskaart.
 • Opvolgen adviezen instructeur/personeel
Adviezen van de aanwezige instructeur en/of personeel van de desbetreffende locatie dienen ten alle tijden worden opgevolgd.
 • Twijfels over deelname aan activiteit doorgeven aan instructeur/personeel
Als je niet zeker weet of je goed aan de activiteit kan deelnemen, dien je dit door te geven aan de instructeur en/of personeel. Dus als je bijvoorbeeld niet kunt zwemmen of dit onvoldoende beheerst, moet je niet direct in het diepe springen.
 • Aangeven medicatie
Als je medicatie gebruikt wat de activiteit kan beïnvloeden, geef dit dan vooraf aan bij de instructeur en/of personeel. En ga niet zelfstandig aan de activiteit beginnen.
 • Kleding
Correcte en schone kleding is verplicht. Bij het sporten dus geen spijkerbroek of slippers.
 • Douchen
Douchen voor en na het zwemmen is verplicht.
 • Tassen tijdens de activiteit niet toegestaan
Op de sportactiviteiten zijn tassen niet toegestaan. Plaats ze in de daarvoor eventueel aanwezige kluisjes.
 • Etenswaren en drank niet toegestaan op locatie
Etenswaren en drank zijn niet toegestaan op de sportlocaties.
 • Hinder geen andere mensen
Het hinderen van andere mensen in welke vorm dan ook is niet toegestaan.
 • Schade, ongevallen en blessures direct melden
Eventuele schade aan eigendommen van de locaties/omgeving en ongevallenen blessures moeten direct gemeld worden aan de begeleider, vrijwilliger of het aanwezige personeel. Verwijtbare schade zal worden verhaald op de veroorzaker.
 • Eigen risico
Het gebruik van de locaties is op eigen risico.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan
Het meenemen van huisdieren is niet toegestaan.
 • Neem medicatie onopvallend in
Als je medicatie moet innemen, probeer dit dan zo onopvallend mogelijk te doen.
 • Verslavende middelen zijn verboden
Het bezit en/of verhandelen van verslavende middelen en/of medicatie is verboden alsmede het verhandelen van goederen. Bij het constateren hiervan volgt onmiddellijke intrekking van het abonnement zonder teruggaaf van gelden. Het bestuur van de stichting beslist voor hoelang de sanctie zal zijn.
Bij twijfelgevallen of zaken die hier niet nader benoemd zijn, beslist het bestuur van de stichting.
 • Extra regel voor gebruikende leden
Voor de leden die nog gebruiken telt de extra regel dat ze tenminste 4 uren nuchter moeten zijn en niet merkbaar/zichtbaar onder invloed mogen verkeren.
 

Aansprakelijkheid

Stichting Vita en/of stichting BoumanGGZ is niet aansprakelijk voor beschadiging, verwisseling, achterlating, verlies, en/of diefstal van persoonlijke eigendommen in verband met het verblijf in en gebruik van de accommodaties en bijbehorende faciliteiten. Deelname aan faciliteiten en/of activiteiten is voor eigen risico van de deelnemer. Bij mogelijke twijfel of men fysiek danwel geestelijk in staat is om deel te kunnen nemen aan een activiteiten, dient men ten alle tijden zelf een arts te raadplegen.

Stichting Vita en/of stichting Bouman GGZ is niet aansprakelijk voor (lichamelijke) schade van de deelnemer van welke aard dan ook, die tijdens of in verband met of het gebruik van de diversen locaties, bijbehorende faciliteiten of beschikbaar gestelde materialen is ontstaan. Deelnemers aan activiteiten zijn aansprakelijk voor alle schade, die tijdens of in verband met het verblijf in of het gebruik van de accommodaties en/of bijbehorende faciliteiten en/of beschikbaar gestelde materialen wordt toegebracht aan stichting Vita en/of stichting BoumanGGZ, tenzij sprake is van normaal gebruik of normale slijtage.

>Veiligheid en huisregels

Deelnemers zijn er zich van bewust dat aan sportbeoefening risico’s verbonden zijn.

Deelnemers moeten zich houden aan de huisregels van desbetreffende locatie alsmede aan die van stichting Vita en/of BoumanGGZ. Deze huisregels zijn gepubliceerd middels tekstborden bij de ingang van de accommodaties en zijn te vinden op de website.

Zwemmen:

Bij zwemmen geldt de extra regel dat stichting Vita en/of stichting Bouman GGZ enkel bemiddeld tussen de zwemaccommodaties en haar leden om een goedkoper tarief te bewerkstelligen. Alle verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid ligt bij de exploitant van het zwembad.

Feedback

.

Dáárom Antes

Jarenlange ervaring, sinds 1910

Veel vestigingen, ook bij u in de buurt

Snel weten waar je aan toe bent, bekijk de wachttijden

Veel kennis, veel experts in huis

Vergoed door de zorgverzekeraar

We kijken naar uw mogelijkheden